• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Ouluun kohosi keskustan korkein rakennus - WSP mukana rakennesuunnittelussa

Oulun pitkäaikaisena tavoitteena on ollut keskustan elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen. Huhtikuun alkupuolella avattuun Kauppakeskus Valkeaan sijoittuu Sokoksen lisäksi noin 60 pienempää liikettä. WSP on toiminut kauppakeskuksen päärakennesuunnittelijana. Kohteen tilaajana oli Osuuskauppa Arina ja pääurakoitsijana Skanska Talonrakennus.

 

”Kokonaisuudessaan rakennus on 14-kerroksinen, joista kaksi alinta kerrosta sijoittuvat maan alle. Alimmasta kellarikerroksesta löytyy pysäköintitiloja, ylemmässä kellarikerroksessa sekä neljässä kerroksessa siitä ylöspäin on pääasiassa liiketiloja. Viidennessä maanpäällisessä kerroksessa sijaitsee tekniikkakerros, jonka päältä löytyy vielä 7-kerroksinen asuinkerrostalo.

Rakennesuunnittelussa olennaista oli huomioida kauppakeskuksen käytön monimuotoisuus: liiketilojen lisäksi kohteen tiloilla on myös muita käyttötarkoituksia.

”Kauppakeskus rakennettiin Oulun ydinkeskustaan, ja kiinni naapurirakennuksiin. Lisäksi se ulottui katuverkoston alle ja kiinni katuihin. Tämä aiheutti haasteita muun muassa torninostureiden sijoittelussa ahtaaseen keskustaan sekä työmaan liikennejärjestelyihin”, kuvailee rakennesuunnittelun johtaja Matti Kinnunen WSP:ltä.

Kesäkadulla tapahtumia ympäri vuoden

Kauppakeskuksen yhteyteen rakennettiin viereiset korttelit yhdistävä kesäkatu. Katettu kesäkatu on lämmin tila, joka yhdistää Kauppakeskus Valkean, Sampotalon, Citytalon ja Gallerian rakennukset yhdeksi kokonaisuudeksi.

”Ylemmissä kerroksissa kesäkadun yli menee useita kulkusiltoja, joiden rakenteet toteutettiin 500 mm korkeilla ontelolaatoilla. Kesäkadun katon kantavana rakenteena on käytetty I-teräspalkkeja sekä betonielementtilaattoja. Katossa on useassa rivissä 2,7 m kokoisia pyöreitä valokupuja ja sen päätyseinät ovat metalli-ikkunarakenteiset. Kesäkatu tarjoaa kaupunkilaisille ympärivuotisen tapahtuma- ja kohtaamispaikan”, Kinnunen iloitsee.

Kauppakeskus Valkean lisäksi WSP toimii Sampotalon, Citytalon ja Gallerian peruskorjausten rakennesuunnittelijana. Kaikkiin rakennuksiin sijoittuu pääasiassa liiketiloja. Näistä Sampotalon osuus avattiin Valkean yhteydessä ja Gallerian osuus valmistuu loppuvuodesta 2016. Citytalon ylimpään kerrokseen rakennetaan uusi aamiaisravintola.

Valkean alapuolelle kallion sisään sijoittuu kalliopysäköintilaitos Kivisydän, jossa on 900 pysäköintipaikkaa. Kivisydämestä on suorat hissiyhteydet kauppakeskukseen ja sinne sijoittuvat myös kauppakeskuksen huoltotilat”, Matti Kinnunen WSP:ltä sanoo.

’Kuningaspalkit’ tukevat asuinkerroksia

Oman haasteensa rakennesuunnitteluun toi liiketilojen päälle 6.–12. kerroksiin rakennettujen asuntokerrosten tukirakenteet.

Liikekerroksien kantava runko suunniteltiin väljäksi tiloissa tarvittavan vapaan tilan vuoksi. Ylös tekniikkakerrokseen suunniteltiin rungonvaihto-rakenne, jotta kerrostalon kantavat rakenteet saatiin sijoitettua liiketilan rungon päälle. Rungonvaihtorakenteena toimivat noin 2,5 m korkeat paikallavaletut teräs-/betoniliittorakenteiset ’kuningaspalkit.’

Tekniikkakerroksen sisäpihalle rakennettiin myös asuntojen oleskelupiha.

Suunnitelmat konkreettisiksi BIM-tietomallinnuksella

Valkean rakennesuunnittelussa hyödynnettiin BIM-tietomallinnusta, joka havainnollistaa konkreettisesti suunnitelmat. Betoniteräkset sekä kantavat betoni- ja teräsrakenteet mallinnettiin pitkälti Tekla Structures -ohjelmistolla. Tietomalli oli käytössä myös työmaalla.

”Rakennesuunnittelu-työ on edennyt aikataulun ja suunnitelmien mukaan siitäkin huolimatta, että rakennuksen perustamisvaiheessa kalliosta löydettiin laajat lusta- ja rikkokallio-alueet”, kertoo rakennesuunnittelun johtaja Matti Kinnunen.