• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Uuden kampuksen suunnittelussa erityishuomio tärinään ja liikennejärjestelyihin

Helsingin Myllypuroon rakennetaan metroradan päälle täysin uusi kampus Ammattikorkeakoulu Metropolian käyttöön. Noin 6000 opiskelijan ja 500 työntekijän kampuksesta tulee Metropolian neljästä kampuksesta suurin. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 56 000 brm² ja pääosin seitsemän kerroksisen rakennuksen alle rakennetaan myös paikoitustiloja.

 

Suomen WSP hoitaa hankkeen kokonaisvaltaisen rakenne-, liikenne- ja osuuden geosuunnittelusta. Rakennesuunnittelukohteena hanke on määritelty rakennusvalvonnan puolelta poikkeuksellisen vaativan kohteen luokkaan.

”Kampuksen rakentamisesta tekee poikkeuksellisen se, että kampus rakennetaan osin metroradan päälle. Metron aiheuttama tärinä on otettava erityisen tarkasti huomioon suunnittelussa. Tämän takia maaperän ja perustusrakenteiden väliin laitetaan erityskumia, joka estää metrojen aiheuttaman runkomelun ja tärinän”, kertoo WSP:n toimialajohtaja Sami Lampinen.

Myös nostureiden sijoittaminen luo haasteita, koska Kehä I:n yllä ei nosturia saa käyttää. Betonivaluissa on huomioitava metrojen käyntiajat, koska betonia valetaan parhaimmillaan vain 5 metrin päässä radasta. Lisäksi räjäytystyöt on sijoitettava niin, ettei niillä ole suurta vaikutusta liikenteeseen.

Tietomallinnus helpottaa valtavaa datan määrää

Lampinen kertoo, että tulevan kampuksen ympyräkaaren muoto sekä terävät nurkat aiheuttavat hiukan haastetta rakennesuunnittelussa.

”Olemme käyttäneet tässä hankkeessa tietomallinnusta, joka näin isossa hankkeessa tehostaa ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden välillä- ja tietenkin myös WSP:n sisällä. Tässä hankkeessa tiedon määrä on niin valtava, ettei kukaan pystyisi hallitsemaan sitä perinteisellä tavalla. Hankkeessa on erillinen tietomallinnuskonsultti, joka kerää viikoittain eri toimijoiden tiedot. Näin saamme aina päivitetyn raportin, ja näemme ”kriittiset kohdat” talotekniikan ja rakenteiden osalta”, kertoo Lampinen.

Useita uudelleenreitityksiä liikenteelle

Kampus sijoittuu vilkkaan Kehä I:n kupeeseen ja sen vieressä on paljon käytetty Liikuntamylly sekä Myllypuron metroasema. Tämän takia toimivilla ja turvallisilla liikennejärjestelyillä on suuri merkitys alueen asukkaille ja alueella kulkeville koko rakennusvaiheen ajan.

”Alueella on laskettu jo autojen nopeusrajoitusta 30 km/tunnissa, olemme joutuneet lyhentämään ajokaistoja, kävely ja pyöräily on jouduttu uudelleenreitittämään ja bussipysäkkiä siirretään vielä tämän kevään aikana”, kertoo WSP:n projektipäällikkö Susanna Kaitanen.

Kaitanen kertoo, että liikennejärjestelyt muuttuvat vielä rakentamisen edetessä. Hän korostaa, että erityisesti liikenneturvallisuus ja kaikki kulkumuodot on otettava huomioon näin isossa hankkeessa.

Lue lisää

http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/myllypuro/

http://www.wsp-pb.com/en/High-Rise/

 

Yhteystiedot:

Sami Lampinen
Sami Lampinen Johtava asiantuntija, Senior Consultant
+358 207 864 514