• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

VALLILAN VISIO nostaa Vallilan reuna-alueesta keskukseksi

Vallilasta ympäristöineen on Kalasataman sekä Keski-Pasilan uusien rakennushankkeiden myötä kehittymässä laajuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan lähes eteläisen kantakaupungin veroinen aluekokonaisuus. Kalasataman ja Keski-Pasilan palvelualueiden väliin jäävä Vallila kohottaa ilmettään ja muuttuu nykyisestä työpaikkakeskittymästä monimuotoiseksi osaksi uutta keskusaluetta.

 

Vallilan Visio -hanke vauhdittaa Vallilan läntisen työpaikka-alueen kehittymistä osana uutta, urbaania Vallilaa. Uusi yleiskaava avaa mahdollisuuden kehittää Vallilaa paitsi toimitilakeskittymänä myös asuinalueena. Vallilan Visio -hankkeessa ryhmä kiinteistöjen omistajia, kaupungin edustajia ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita muodosti alustavia kehityksen suuntaviivoja Vallilan läntisen työpaikka-alueen tulevaisuudelle. Vision pohjana oli alueen vahvuutena pidetty toimintojen monipuolisuus ja sekoittuneisuus.

Työ tehtiin haastattelu- ja työpajapohjaisesti keväällä 2016 yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työtä koordinoi WSP.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa alueen ydin on merkitty liike- ja palvelukeskustan alueeksi, osana kaupungin strategiaohjelman mukaista laajempaa yritysalueiden kehittämistä. Alue on yleiskaavan visiossa tuottavuuden huippualuetta. Uuden, urbaanin ydinalueen muodostumisen mahdollistavat keskeinen sijainti itäisessä kantakaupungissa, toiminnallisesti sekoittunut rakenne sekä kehittyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet.

Vallila Vision hankealue sijoittuu liike- ja palvelukeskustan viereen. Teollisuuskadusta muodostetaan itäisen kantakaupungin pääkatu. Se yhdistää Pasilan ja Kalasataman uudet keskukset sekä toiminnallisesti sekoittuneet korttelit kadun varrella. Akselilla sijaitsevat esimerkiksi Vallilan ja Tukkutorin ympäristön yrityskeskittymät ja lukuisat pääkonttorit. Uutta asutusta edustavat Konepajan korttelit. Suvilahden tapahtuma-alue on jo tuonut alueelle uutta eloa. Sörnäisten metroaseman käyttöaste kasvaa.

Vallilan Vision hankealueen sisälle tuo uusia mahdollisuuksia myös Mäkelänkatu koillispuolisine asuinalueineen ja julkisen liikenteen yhteyksineen. Kadun vartta tarkastellaan kehittämisalueena.

Työpajoissa syntyi vahva käsitys Vallilan läntisen työpaikka-alueen kehittämisestä. Alueesta on mahdollista saada elävä, omaleimainen toimitila- ja palvelualue, jonka sisällä ja ympärillä asutaan. Kaksi rinnakkaisen kiinteistön omistajaa ovat alkaneet Vallilan Vision pohjalta kehittää kiinteistöjään osana tulevaisuuden Vallilaa. Toisessa kiinteistöistä sijaitsee yksi alueen brändin avaintekijä, Vallila Interiorin pääkonttori. Työn toteuttaa arkkitehtuurin diplomityönä Anni Laurila.

Niin kiinteistönomistajat kuin viranomaiset kannattavat alueen brändin nostamista.

 

 

 

Yhteystiedot:

Timo Metsälä
Timo Metsälä Tiimipäällikkö, Team Leader
+358 207 864 444