• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Vallilan Visio – ketterää kaupunkisuunnittelua

Muodostimme tavoitevision Vallilan läntiselle työpaikka-alueelle kiinteistönomistajien, Helsingin kaupungin kaavoituksen sekä elinkeinotoimen edustajista koostuneen ryhmän kanssa. Lähtökohtana työlle olivat Helsingin uusi yleiskaavaehdotus ja kiinteistönomistajien halu vauhdittaa alueen kehitystä. Uusi visio julkaistaan elokuussa.

 

Vallilan visiotyön tavoitteena oli muodostaa alueen kehitykselle suuntaviivat yhdessä alueen toimijoiden kanssa ottaen huomioon uuden yleiskaavan mahdollisuudet sekä reunaehdot ja ympäröivien alueiden kehitys. Työssä kuvattiin Vallilan työpaikka-alueen tämän hetkinen asema muuttuvassa kaupunkirakenteessa sekä kartoitettiin alueen rakennuskannan potentiaali kiinteistönomistajien näkökulmasta. Tämän jälkeen muodostettiin vaihtoehtoisia kehityksen polkuja alueelle huomioon ottaen yleiskaavan vision mukainen tuotannollinen aluekokonaisuus.

Vallilasta ympäristöineen on Kalasataman sekä Keski-Pasilan uusien rakennushankkeiden myötä kehittymässä laajuudeltaan ja intensiteetiltään lähes eteläisen kantakaupungin veroinen aluekokonaisuus.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa alueen ydin on merkitty liike- ja palvelukeskustan alueeksi, jonka voimakas kehittäminen on osa kaupungin strategiaohjelman mukaista laajempaa yritysalueiden kehittämisen kokonaisuutta.

Alue on yleiskaavan visiossa tuottavuuden huippualuetta. Alueen keskeinen sijainti itäisessä kantakaupungissa, toiminnallisesti sekoittunut rakenne sekä kehittyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet mahdollistavat uuden urbaanin ydinalueen muodostumisen.

 

Yhteystiedot:

Timo Metsälä
Timo Metsälä Tiimipäällikkö, Team Leader
+358 207 864 444