• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP toimi Hämeenlinnan uuden palvelukeskuksen hankintakonsulttina

WSP on toiminut Hämeenlinnan kaupungin uuden palvelukeskuksen hankintapalvelukonsulttina. WSP on hoitanut urakoinnin kilpailutuksen sisältäen myös siihen liittyvän neuvottelumenettelyn sekä avustanut tarjousten vertailussa.

 

Nummen kaupunginosaan rakennettavan palvelukeskukseen tulee sijoittumaan esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kirjasto, nuoriso- ja liikuntapalvelut ja ravintolatoiminta.

”Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena. Tämä tarkoittaa, että palveluntuottaja vastaa kohteen rakentamisesta, korjaamisesta, kunnossapidosta ja käytettävyydestä seuraavat 25 vuotta”, kertoo WSP:n johtaja Jari Kaukonen ja jatkaa:

”Elinkaarimalliajattelu on lisääntynyt viime vuosina. Elinkaarimallin tarkoituksena on helpottaa kunnan talouden ennustettavuutta ja toisaalta varmistaa, että kohteiden kunto ja käytettävyys pysyvät vaaditulla tasolla koko sopimuskauden ja pitkään sen jälkeenkin. Jos näin ei tapahdu, siitä seuraa sanktioita palveluntuottajalle.”

WSP on ollut mukana vastaavissa hankkeissa muun muassa Mäntsälässä, Hämeenkyrössä sekä Tyrnävällä.

Luotettavuutta kiinteistön kunnossapitoon

”Nummen palvelukeskus on esimerkki uudenlaisesta palvelujen tehokkaasta, taloudellisesta ja ekologisesta käytöstä. Keskuksen kokonaiskustannus on 23 miljoonaa euroa. Summa on niin iso, että halusimme varmistaa, että keskuksesta tulee toimiva ja sen käyttöiästä pitkä”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Markku Rimpelä ja jatkaa:

”Ensimmäisenä elinkaarihankkeena tämä on eräänlainen prototyyppi, jonka kokemusten perusteella tulemme arvioimaan Hämeenlinnassa uusien kohteiden toteuttamistapaa. Huomasimme, että tällaisessa hankkeessa erityisen tärkeässä roolissa on sopimuskokonaisuuden hallinta ja sopimusosaaminen. Odotamme mallin tuovan luotettavuutta kiinteistön kunnossapitoon sekä että tilat ovat turvalliset ja terveelliset elinkaaren loppuun asti.”

Palvelukeskuksen tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaisia, avaria ja monikäyttöisiä. Kukin oppimistila sisältää avoimen, intensiivisen sekä hiljaisen oppimisen ja työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita tehdään mahdollisimman vähän.

Myös piha-alueet suunnitellaan siten, että ne toimivat keskeisenä osana avointa oppimisympäristöä. Lisäksi piha-alue on lähiliikuntapaikka, jota käyttävät myös alueen asukkaat. 

Faktaa:

  • Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2016
  • Palvelukeskus on arvioitu valmistuvan kesäkuussa 2018
  • Rakennuttaja: YIT Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy 
  • Tontin koko on 24 000 m2 
  • Kustannusarvio 26 miljoonaa euroa
  • Palvelukeskuksessa voi opiskella parhaimmillaan 950 oppilasta

 

Lisätietoja:
tilaajajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki
puh: 0400 712 219
markku.rimpela@hameenlinna.fi 

 

Yhteystiedot:

Jari Kaukonen
Jari Kaukonen Sales Manager
+358 400 843 951, +358 207 864227