• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP:llä syytä juhlaan Vesihuoltopäivillä!

Jari Kaukoselle (johtaja, WSP Infra) on myönnetty Vesihuoltoyhdistyksen arvokkain tunnustus, numeroitu kultainen ansiomerkki. Lisäksi Vesilaitosyhdistyksen 50-vuotisjuhlastipendi myönnettiin tänä vuonna DI Okko Kurttilalle diplomityöstä ”Oulun jätevesiverkoston vuotovesiselvitys virtaamien, sadannan ja lumen sulannan perusteella”.

 

VVY:n perusteluissa painotetaan Jari Kaukosen vesihuoltoverkostojen saneerauksiin liittyvää monipuolista kokemusta, aktiivisuutta alan järjestöissä sekä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta uusien urakointi- ja hankintamenettelyiden kehittämisessä. Vesihuoltoyhdistyksen arvokkaimman tunnustuksen, numeroidun kultaisen ansiomerkin myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat poikkeuksellisen ansioituneita alallaan.

Merkit jaettiin tänään valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä Hämeenlinnassa. VVY:n hallitus myönsi tänä vuonna kolme numeroitua kultaista ansiomerkkiä. Hallituksen perusteluissa kerrotaan, että "Kaukonen oli maamme ensimmäisiä vesihuoltoverkostojen saneeraajia kaivamattomia menetelmiä käyttäen. Hänelle on kertynyt kokemusta lähes kaikista Suomessa käytetyistä verkostojen saneerausmenetelmistä".

Jari Kaukonen on hankkinut ja jakanut tietoa ja kokemuksiaan erityisesti kaivamattoman tekniikan saneerauksesta myös toimimalla aktiivisesti alan järjestöissä. Jo vuodesta 1987 lähtien hän on ollut kansainvälisen kaivamattoman tekniikan järjestön ISTT:n (International Society for Trenchless Technology) jäsen. Vuonna 1999 hän oli perustamassa Suomeen vastaavaa järjestöä FiSTT:iä (Finnish Society for Trenchless Technology ry), jonka puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien. Vuodesta 2014 lähtien hän on kuulunut myös tuon kansainvälisen järjestön ISTT:n hallitukseen ja on nykyisin maailmanlaajuisesti tunnustettu kaivamattomien tekniikoiden osaaja.

Kaukonen on aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti edistänyt maassamme myös erilaisia uuden tyyppisiäkin urakointi- ja hankintamenettelyjä. Vesihuollon alalla hän on mm. edistänyt elinkaari- ja aluesaneerausmalleja. Jari Kaukonen on toiminut aktiivisesti myös Vesilaitosyhdistyksen piirissä. Hän on luennoinut lukuisissa VVY:n koulutustilaisuuksissa ja on ollut mukana konsulttina useissa VVY:n ja kehittämisrahaston kehittämishankkeissa.

Jari itse oli tunnustuksesta vilpittömän otettu ja jopa hieman hämmentynytkin. ”Ensimmäinen ajatus oli, että miten minulle tällainen on keksitty antaa! Kyllähän VVY:n perustelut tehdystä työstä  ja aktiivisuudesta alalla tuntuvat todella hyvältä. Erilaisten hankintamallien kehittäminen infra-alalla on edelleen erittäin ajankohtaista ja työtä näiden kehittämiseksi tehdään aktiivisesti.”

Jari toimii WSP:llä tällä hetkellä Infra-asiantuntijapalveluiden vetäjänä. Palveluihin kuuluvat mm. hankintapalvelut, rakennuttaminen ja valvonta sekä erilaiset turvallisuus- ja koulutuspalvelut. Lisäksi yksikössä on asiantuntemusta BIM-palveluihin. WSP on tunnustuksesta erittäin ylpeä ja allekirjoittaa täysin VVY:n perustelut. Jari on visionäärinen, rohkea ja asioihin tarttuva infran moniosaaja. 

 

VVY:n 50-vuotisjuhlastipendi WSP:n Okko Kurttilalle


Vesilaitosyhdistyksen 50 -vuotisjuhlastipendi myönnettiin tänä vuonna DI Okko Kurttilalle diplomityöstä ”Oulun jätevesiverkoston vuotovesiselvitys virtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella”. Okko työskentelee WSP:llä Oulun geotiimissä.


Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna valmistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäytetöiden merkittävyyden alan kannalta.

Onnittelut molemmille!