• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP:lle merkittävä palvelumuotoilutyö

WSP:n Design Studio voitti tarjouskilpailun Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen toimivuutta kartoittavasta matkustajatutkimuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa matkustajien näkemyksiä sekä matkan toimivista kohdista että kehityskohteista. Matkustajia haastatellaan muun muassa matkantekoon liittyvistä tarpeista ja toiveista, liikkumistottumuksista sekä halukkuudesta käyttää älypalveluja osana matkan suunnittelua.

 

Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman välistä lauttayhteyttä käyttää vuosittain noin 8 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärät kasvavat tasaisesti, minkä vuoksi myös liikenteen sujuvuudelle asetetut vaatimukset tiukentuvat entisestään.

WSP kerää kokemuksia liikenteen toimivuudesta Helsingin ja Tallinnan väliä matkustavilta henkilöiltä. Mielipiteitä kerätään haastatteluiden avulla lähtöterminaaleissa ja lauttamatkan aikana. Matkustajien ajatuksia hyödynnetään tutkimus- ja kehitystyössä, joka tähtää liikenteen nopeuttamiseen ja matkustuskokemusten parantamiseen satamien välillä.


Tuloksista apua kehitystyöhön

Matkustajilta kerätyt mielipiteet ovat olennainen osa liikennejärjestelyjen kehitystyötä. Helsingin ja Tallinnan välisestä liikenteestä halutaan tehdä mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää kaikille matkustajille.

Tutkimus on osa FinEstSmartMobility -kehityshanketta, jonka tavoitteena on testata älykkäitä liikenneratkaisuja ja sujuvoittaa niiden avulla matkantekoa Helsingin ja Tallinnan välillä. Hankkeen avulla kehitetään uudenlaisia keinoja esimerkiksi vähentää ruuhkia, pienentää liikkumis- ja liikuttamisaikoja ja vähentää liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja ja hiilidioksidipäästöjä.

WSP:n toteuttamiin tutkimushaastatteluihin on mahdollista osallistua sekä viroksi että suomeksi. Haastattelut tehdään helmi-maaliskuun aikana.


WSP:n monipuolinen osaaminen sai kiitosta

WSP:n tarjous sai Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta kiitosta muun muassa asiantuntijoiden osaamisen monimuotoisuudesta ja referenssien vastaavuudesta samankaltaiseen työhön. WSP valittiin matkustajatutkimuksen toteuttajaksi usean eri palvelumuotoilutoimiston joukosta.

”Monimuotoinen asiantuntijaosaaminen on yksi WSP:n vahvuuksista verrattuna tavanomaisiin palvelumuotoilun tarjoajiin; pystymme rakentamaan esimerkiksi palvelumuotoilijoista ja liikennesuunnittelijoista koostuvan asiantuntijatiimin oman talon sisältä palvelemaan asiakkaan etua”, kertoo Mari Siikonen. 

Yhteystiedot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown