• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Kehitämme kolmiulotteista ja pelillistä suunnittelua

KIRA-digi, kokeiluhanke 20.11.2017

 

Kokeiluhankkeessa yhdistämme pistepilviaineiston ja 3D-suunnitteluaineiston hyödyntäen Helsingin 3D-kaupunkimallia. Menettelyä kokeillaan Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavoitusta palvelevassa viitesuunnitteluprojektissa. Suunnittelukohdetta tarkennetaan fotogrammetrisella kuvauksella ja tarkennettu malli upotetaan laajaan Helsinki-malliin. Viitesuunnittelussa syntyvät 3D-suunnitelmat upotetaan tarkennettuun malliin. Peliteknologia toimii hankkeessa teknisenä alustana. Pelillistämisen tarjoamia mahdollisuuksia selvitetään hankkeen aikana. Tunnistetut mahdollisuudet ja ongelmat kuvataan sekä raportoidaan teknologian jatkokehittämistä varten.Kuva: Ote Vallisaaren 3D-mallista. Vasemmassa reunassa on värjätty malli, keskellä on väritön malli ja oikeassa reunassa on pistepilvi. Malli muuttuu paljaammaksi ja paljaammaksi vasemmalta oikealle siirryttäessä. Myöhemmin malliin tuodaan vielä 3D-suunnitelmat ja kokonaisuus julkaistaan selaimella avoimesti katseltavaksi. 


Kokeilun päätavoite on vakioida edellä kuvattua menettelyä ja syntyvän yhdistelmämallin hyödyntämistä kaikessa suunnittelussa. Testaamme mm.

  • miten hyvin malli mahdollistaa suunnittelualueen puuston ja ympäristön yksityiskohtien arvioimisen rakennusten ja rakennelmien lisäksi
  • millaista lisäarvoa menettely tuo suunnittelun laatuun ja tarkkuuteen, sidosryhmävuorovaikutukseen, hanke- ja markkinointiviestintään sekä erimittakaavaiseen maisema- ja ympäristövaikutusten arviointiin
  • millainen työkalu pelillinen suunnittelu on eri toimijoiden näkökulmasta (suunnittelija, tilaaja, osallinen, sidosryhmä) ja miten sitä voidaan kehittää edelleen
  • saatiinko menettelyllä tehokkuutta suunnitteluprosessiin
  • onko syntyvä aineisto käyttökelpoista kohteen seuraavissa suunnitteluvaiheissa ja myöhemmin toteutusvaiheessa

Hankkeen seuranta perustuu suunnittelutoimeksiannon ohjausryhmän kokousten yhteydessä tehtävään arviointiin. Arviointi tehdään haastattelemalla Helsingin kaupungin ja Metsähallituksen (maanomistaja) edustajia.Yhteyshenkilöt: