• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Matkailun aluerakenne Uudellamaalla 2050 -selvitys julkaistu

WSP:n ja Uudenmaan liiton laatima matkailun aluerakenne 2050 –selvitys on julkaistu. Selvitys- ja visiotyön on tarkoitus toimia yhtenä taustaselvityksenä Uusimaa-kaavaa 2050 ja sen toteuttamisohjelmaa varten. Työn lopputuloksena syntyi työväline eri toimijoille matkailun kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi Uudellamaalla.

 

Matkailun aluerakenne 2050 -selvityksessä on luotu tulevaisuuden kehityskuva matkailun maankäytön osalta sekä linjattu toimenpiteitä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt julkaistu selvitys on myös osa tulevan maakuntakaavan valmistelua. Selvityksen päämääränä on matkailun vetovoimatekijöiden tunnistaminen ja Uudenmaan vahvuuksien korostaminen.

Tutustu selvitykseen tästä:
Matkailun aluerakenne Uudellamaalla 2050

Työ laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa WSP:n ja Uudenmaan liiton sekä muiden matkailutoimijoiden kanssa. Työn aikana toteutettiin myös monilukuinen ja eri sektoreita edustava työpaja visiotyön konkretisoimiseksi. 

Matkailun merkitys Uudellamaalla kasvaa edelleen. ”On tärkeää tarkastella matkailun kehittämistä rinta rinnan liikkumisen ja maankäytön kehittämisen kanssa, ja luoda näin strategisella suunnittelulla matkailulle kehittymisedellytyksiä. Myös työ- ja elinkeinoministeriö on huomioinut hienosti matkailun, maankäytön ja saavutettavuuden yhteyden Suomen matkailustrategiassa”, Susanna Harvio toteaa.

Matkailun vahvuustekijät ja tulevaisuuden kohderyhmät Uudellamaalla

Selvityksessä Uudenmaan matkailun vahvuuksiksi tunnistettiin kaupunki- ja kulttuurimatkailun ohella ainutlaatuinen luonnonympäristö saaristoineen ja metsineen sekä keskeinen lentoasema. Työssä otettiin huomioon myös matkailukohteiden saavutettavuus tunnistamalla olennaisia matkaketjujen kehittämistarpeita. Keskeisiä tulevaisuuden kohderyhmiä on kaksi. Modernit humanistit haluavat kokea villin luonnon ja paikallisen kulttuurin vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Lisäksi luonto- ja elämysmatkailijat pitävät pintansa kohderyhmänä. Pääryhmien lisäksi kehityskuva tunnistaa muita ryhmiä, kuten tapahtumamatkailijat ja ekomatkailijat.

 

 

Yhteystiedot:

Susanna Harvio
Susanna Harvio Kehityspäällikkö, Development Manager
Hanna Hannula
Hanna Hannula Landscape Architect
+358 207 864 417