• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Matkalla yhdessä

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. WSP on suurten ja keskisuurten kaupunkien kanssa yhteistyössä suunnitellut kaupunkien joukkoliikennettä. Suurinta matkustajamäärien kasvu oli viime vuonna Oulussa (+14 %), jossa WSP on viimeisimpänä työnä osallistunut linjasto-, aikataulu- ja autokiertosuunnitteluun. Sitä ennen WSP on osallistunut mm. palvelutasovaihtoehtojen muodostamiseen ja arviointiin sekä järjestämistapavaihtoehtoihin.

 

Toiseksi eniten matkustajamäärät ovat kasvaneet Kuopiossa (+14 %), jossa WSP on osallistunut linjastosuunnitelman tarkistamiseen, maksuvyöhykeselvitykseen, joukkoliikenneohjelmaan 2025 sekä aiemmin joukkoliikennesuunnitelmaan. Matkustajamäärät ovat kehittyneet merkittävästi myös mm. Lahdessa (+6 %) ja Joensuussa (+5 %) sekä HSL:n, Tampereen ja Turun seuduilla, joiden joukkoliikenteen kehittämisessä WSP on ollut mukana.

Kaupunginhallitus oli kehunut kovasti työtä. Ja Savon Sanomissa kaupunginhallituksen edustaja Harri Auvinen kirjoitti, että hyväksyminen oli kaupunginhallitukselle mieluinen tehtävä.”

Seija Pasanen,
Joukkoliikenneinsinööri, Kuopion kaupunkiTärkeimmiksi matkustajamääriä kasvattaneiksi keinoiksi olemme tunnistaneet

  • Joukkoliikenteen palvelutason ja rahoituksen pitkäjänteinen kehittäminen
  • Selkeä ja yksinkertainen joukkoliikennejärjestelmä ja linjasto
  • Tasaväliset, saman suunnan linjojen tahdistetut ja vakiominuuttiset aikataulut
  • Lippujen kilpailukykyinen hinnoittelu

Kasvavilla kaupunkiseuduilla maankäytön ohjauksella tuetaan joukkoliikenteen kasvua. Asuminen, työpaikat ja palvelut on tärkeää sijoittaa runkolinjojen varsille.

Meiltä maailmalle

Tulevaisuuden joukkoliikenne käy useissa kaupungeissa sähköllä. WSP:llä on erinomainen globaali verkosto, yhteydet mm. Ruotsiin ja Kanadaan, joissa sähköbussien kehittämisessä ollaan Suomen ohella maailman kärkeä.

WSP kehittää parhaillaan Tarton joukkoliikennettä yhdessä Tarton kaupungin, Tarton Smart City Lab:n sekä Positiumin kanssa. Henkilöautolle ei luovuteta mielellään enempää tilaa kaupungissa, vaan tila halutaan ottaa paremmin asukkaiden haltuun.

 

Yhteystiedot:

Susanna Kaitanen
Susanna Kaitanen Yksikön päällikkö, Business Unit Manager
Simo Airaksinen
Simo Airaksinen Project Manager