• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

München - Tutustumassa kaupunkiympäristöön

Liikkuminen ja liikenne –toimintalinja vieraili tutustumassa Münchenin kaupunkiympäristöön toukokuun alussa 2017. Kolme päivää kestävälle matkalle lähdettiin televisiosarja Amazing Race –teemalla. Tiimeiksi jaetut WSP:läiset kiersivät ympäri kaupunkia tutustumassa mm. joukkoliikenteeseen, kaupunkipyöräilyyn, pysäköintijärjestelyihin sekä matkaketjujen sujuvuuteen.

 München on Baijerin osavaltion pääkaupunki ja yksi Saksan talouden vetureista. Kaupungin asukasluku on 1,5 miljoonaa ja suurkaupunkialueen 2,8 miljoonaa. Vuoteen 2030 mennessä suurkaupungin odotetaan rikkovan 3,0 miljoonan asukkaan raja. Kaupunkialueella toimii 8 metrolinjaa (u-bahn), 8 lähijunalinjaa (s-bahn) sekä lukuisia raitiovaunu- ja linja-autolinjoja. Liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaa Münchenin kaupunki ja sen alla oleva MVG – jonka toimintaan kävimme myös tutustumassa. MVG:n strategiset painopisteet ovat metrolinjojen pidentämisessä, raitioteiden parantamisessa, linja-autoliikenteen nopeuttamisessa sekä kaupunkipyöräverkoston toimivuudessa.

Kuva: Esimerkki Münchenissä suunnitteilla olevasta raitiotielinjasta, joka toteutetaan kaupunkibulevardimaiseen ympäristöön. Lähde: MVG

Kuva: Digitalisaation aallonharjalla – tulevaisuudessa müncheniläinen löytää joukkoliikennepalveluiden lisäksi myös muita liikkumismahdollisuuksia yhdestä mobiilisovelluksesta. Lähde: MVG

 

Pyöräily – suosittu osa matkaketjuja

Vaikka Münchenissä on kaksi kaupunkipyöräjärjestelmää, kumpikaan ei ollut turisteille suunnattu. Useat majoitusliikkeet vuokraavat kuitenkin asukkailleen pyöriä.

Erityisesti keskustan ulkopuolella oleva pyöräverkko todettiin kattavaksi ja laadukkaaksi, mikä mahdollistaa sujuvan työmatkaliikenteen asuinalueilta keskustaan. Asemien ympärillä pyörätelineet olivat tupaten täynnä, mikä viittaa pyörän olevan suosittu liityntäväline.

Opittavaa Suomeen: pyöräkadut sekä pyöräkaistojen selkeämpi erottelu ja jatkuvuus

Kuva: Esimerkkejä pyöräpysäköinnistä. Pyörän kuljettaminen myös junissa onnistuu.

Kattava ja sujuva joukkoliikenne

Metro (u-bahn) toimii joukkoliikennejärjestelmän selkärankana, jota täydentävät raitiotiet, s-bahn lähijunat sekä linja-autojen runkoverkosto. Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat suuruusluokaltaan Suomen tasolla. Münchenissä on käytössä ympyrämäiset vyöhykkeet, joiden mukaan hinnoittelu määräytyy. Erityismaininnan WSP:läisiltä saavat metroasemien erittäin toimivat ja informatiiviset opasteet. Haasteita ryhmällämme esiintyi lippuautomaattien käytettävyyden kanssa.

Opittavaa Suomeen: Linja-autopysäkkien reunakiveyksien viisto, joka mahdollistaa linja-autoille sujuvamman liikennöinnin, keskustan ruuhkaisilla s-bahn –laitureilla oleva käytöntö, jossa junasta poistutaan oikealle ja tullaan sisään vasemmalta. Tämä lyhentää junan pysähdysaikaa.

Vierailumme oli erittäin onnistunut ja vaikkei München olekaan täydellinen malliesimerkki joukkoliikennekaupungista, on työskentely tätä kohden erittäin strategista. Kaupunki on tunnistanut hyvin toimintaympäristönsä muutostekijät ja investoi infrastruktuurin kehittämiseen.

Kuva: Esimerkki linja-autopysäkille viistetystä reunakivestä.