• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Nummikeskus - elinkaarimallilla terveitä tulevaisuuden kouluja

Nummikeskus on Hämeenlinnan rakenteilla oleva palvelukeskus, josta tulevat löytymään saman katon alta koulu, kirjasto sekä neuvola. Keskus tulee muodostamaan esimerkin valtakunnallisesti uudenlaisesta palvelujen ja tilojen tehokkaasta käytöstä. Nummikeskus tulee myös olemaan taloudellinen ja ekologinen tiennäyttäjä Hämeenlinnan ja koko Suomenkin julkiselle rakentamistoiminnalle etenkin oppilaitosrakentamisessa. WSP vastasi Nummikeskuksen hankintaprosessin vetämisestä, juridisesta, teknisestä ja taloudellisesta neuvonannosta sekä hankinta-asiakirjojen laatimisesta.

 

Kuva: LINJA ARKKITEHDIT OY Hämeenlinnan kantakaupungin länsipuolelle sijoittuva Nummikeskus-hanke sai alkunsa ensisijaisesti alakoululaisten uusien tilojen tarpeesta. Sisäilmaongelmien vuoksi vanhat tilat osoittautuivat käyttökelvottomiksi ja ne jouduttiin purkamaan. Lopulta hanke kasvoi palvelukeskukseksi, jossa on yhtenäiskoulu, neuvola, esiopetus, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita sekä erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden palveluita.

Toiminnallisella suunnitelmalla tulevien toimijoiden tarpeet etusijalle

Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui useita eri tahoja, sillä toiminnallinen suunnitelma, johon hanke perustuu, edellyttää tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Nummikeskusta työsti pääasiassa viisi eri tahoa: Hämeenlinnan kaupunki (tilaaja), YIT ja Caverion (toteutussuunnittelu, rakentaminen ja ylläpito), LINJA ARKKITEHDIT (suunnittelu), Qroom Oy (Pedagogiset asiantuntijat) ja WSP (hankintakonsultti).

Mukana suunnittelussa oli myös joukko opettajia, kouluterveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, kirjaston ja ikäihmisten palvelujen työntekijöitä sekä oppilaita. Myös elinkaarimalli, jolla hanke toteutettiin, edellyttää, että yhteistyö eri tahojen kesken toimii: tavoitteena oli laadukas rakentaminen, jossa ympäristö on huomioitu ja hankkeen vastuut ja riskit on jaettu toimijoiden kesken ottamalla huomioon eri osapuolten vaikutusmahdollisuudet niiden toteutumiseen.


Yhteissuunnittelua ja elinkaariajattelua

Nummikeskus-hankkeessa elinkaariajattelu niin rakentamisessa, kuin toiminnoissakin, on ollut yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Isolla joukolla suunnitteleminen ja rakennuksen tulevien toimintojen etukäteen miettiminen, loi hankkeelle monimuotoiset lähtökohdat. Tätä tuki myös hankintamallina ollut kilpailullinen neuvottelumenettely, jolla saatiin kaupungin käyttöön alan viimeisin tieto.

”Palvelukeskuksen hankinnan lähtökohtana olivat ne toiminnot, joita siellä pitää pystyä tekemään. Tämä antoi suunnittelulle riittävästi vapausasteita. Hämeenlinnan kaupungilla oli selkeä tahtotila ja päätöksenteon linjaan saattoi luottaa koko prosessin ajan.”, kertoo WSP:n Jari Kaukonen.

Lähde:
Huomisen koulua rakentamassa -opas, joka kertoo uudenlaisen avoimen oppimisympäristön rakentamishankkeesta elinkaarimallilla. Tutustu oppaaseen: https://hundred-cdn.s3.amazonaws.com/uploads/post/file/2394/huomisen_koulua_rakentamassa-Final.pdf

 

Nummikeskus-hanke

Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki
Toteutussuunnittelu, rakentaminen ja ylläpito: YIT ja Caverion
Suunnittelu: LINJA ARKKITEHDIT yhdessä muiden suunnittelijoiden ja pedagogien kanssa
Hankintakonsultti: WSP
Pedagogiset asiantuntijat: Qroom Oy
Rahoittaja: Kuntarahoitus

 

 

Yhteystiedot:

Jari Kaukonen
Jari Kaukonen Sales Manager
+358 400 843 951, +358 207 864227