• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Palkittu Visit Arctic Europe –hanke päätöksessä

WSP Advisory Services oli mukana juhlistamassa palkitun Visit Arctic Europe –hankkeen tuloksia loppuseminaarissa Rovaniemellä 22.11.2017. WSP on ollut mukana toteuttamassa Visit Arctic Europe –hankkeen saavutettavuus-työosiota kesäkuusta 2016 lähtien.

 

Tehtävänä on ollut arktisen alueen sisäisen matkailusaavutettavuuden sekä ulkoisen saavutettavuuden kehittäminen. Työssä muun muassa benchmarkattiin hyviä, matkailun saavutettavuutta edistäviä toimintatapoja eri puolelta maailmaa ja laadittiin muun muassa konseptikortit uusista mahdollisista toimintamalleista alueen liikenneyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden hyödynnettäväksi. Työssä tuotettiin myös työkalu lentoliikenteen yhteyksien kehittämiseksi.

WSP:n saavutettavuushankkeen projektipäällikön Tuuli Rantalan kertoo hankkeen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet.  ”Hankkeessa on onnistuttu tilaajayhteistyössä laadukkaiden lopputuotosten tuottamisessa laajassa ja abstraktissa hankekokonaisuudessa hyödyntäen WSP:n ja kumppaneiden monialaista osaamista”.

Hankkeen tulokset ovat saaneet hyvän vastaanoton, ja sidosryhmät odottavatkin jo Visit Arctic Europe -hankkeen seuraavaan vaihetta. Hienoa, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muualla Suomen matkailukentällä”, lisää matkailun asiantuntija Susanna Harvio.


Kuva: Visit Artic Europe/Facebook

Liikenteen asiantuntija prof. Jorma Mäntynen toteaa, että Pohjoismaisella matkailulla on vielä valtava potentiaali, joka on hyödyntämättä. ”Kansainvälinen matkailubusiness on voimakkaassa kasvussa ja Pohjoismaiden on otettava siitä osansa. Siihen tarvitaan matkailutuotteita, niiden kansainvälistä markkinointia sekä matkailukohteiden erinomaista saavutettavuutta”.   

Hanketta on toteutettu hyvässä yhteistyössä tilaajan kanssa sekä vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntäen alueen matkailutoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työtä on toteutettu myös WSP:ssä usean toimialan yhteistyönä ja yhteistyökumppaneiden kanssa; mukana ollut ollut WSP:n erityisosaamista muun muassa matkailun kehittämisestä, palvelumuotoilusta, liikenteen konsultoinnista sekä Kanadan lentoliikenneasiantuntijaryhmästä.

Visit Arctic Europe -hanke koskee Suomen Lappia, Ruotsin Lappia sekä Pohjois-Norjaa. Hankkeen projektipartnereina toimivat Finnish Lapland Tourist Board ry, Northern Norway Tourist Board and Swedish Lapland Visitors Board. Visit Arctic Europe –hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä pienten ja keskisuurten yritysten välillä. Pääteemoja ovat toimivat verkostot, saavutettavuus, T&K ja markkinointi. Hankkeen rahoittajina toimivat EU Interreg Nord, julkinen sektori sekä osallistuvat yritykset. Hanke muodostaa noin 6,4 milj. euron kokonaisuuden. Kokonaisuudessaan hanke on arvion mukaan tuonut alueelle 38 milj. euroa uusien matkailijoiden myötä.  Hanke on saanut Arctic Award -palkinnon.

Lisätiedot: http://visitarcticeurope.com/

Loppuseminaarin esitykset ovat tutustuttavissa täällä: 
https://youtu.be/WeeYHpehPf8
(Saavutettavuus-hankkeen tuloksia kohdassa 04:07:00)

WSP Advisory Servicen kärkialueita on matkailun kehittäminen. Tutustu lisää Advisory Servicen toimintaan tästä

 

Yhteystiedot:

Tuuli Rantala
Tuuli Rantala Erityisasiantuntija, Specialist
Susanna Harvio
Susanna Harvio Kehityspäällikkö, Development Manager
Jorma Mäntynen
Jorma Mäntynen Johtaja, Professori, Director, Professor
Kalle Vaismaa
Kalle Vaismaa Yksikön päällikkö, Business Unit Manager