• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Palvelumuotoilun osaamisemme vahvistuu entisestään

Muotoilun fokus on laajentunut ja tekemisen ydin on yhä enemmän käyttäjäkokemuksen suunnittelussa. WSP:n Design Studio vastaa haasteeseen laajentamalla palvelumuotoilun asiantuntijatiimiään. Tiimin toiminnan lähtökohta on Design for All, mikä juontaa juurensa laajaan kokemukseemme julkisen ympäristöön liittyvien palvelujen kehittämisestä.

 

Palvelumuotoilun tavoitteena on tyytyväinen loppukäyttäjä. Tyytyväinen käyttäjä haluaa palata palvelun pariin säännöllisesti ja suositella sitä edelleen muille käyttäjille. Meidän tavoitteenamme on myös tyytyväinen tilaaja, jonka liiketoiminnot ovat sujuvoituneet ja työntekijöiden viihtyvyys lisääntynyt. Palvelumuotoilun strateginen tavoite on palvelun taustaprosessien muotoilu saumattomaksi asiakaskokemukseksi. Saavutamme strategisen tavoitteen kuulemalla ja osallistamalla kaikkien sidosryhmän jäseniä sekä kokeilemalla ratkaisuja käytännössä.

Hyötypelit ovat eräs tehokkaimmista osallistamisen ja prototypoinnin keinoista. Hyötypelien tarkoitus on sitouttaa käyttäjät ja ryhmät viihteen keinoin hyödyllisen tavoitteen saavuttamiseksi. Palvelumuotoilussa tämä tarkoittaa käytännön työkalujen tarjoamista iteratiiviseen ongelmanratkaisuun. Ideoiden arviointi ja ratkaisujen punnitseminen helpottuvat ja ymmärrys hankkeesta konkretisoituu, kun keskustelun pohjana käytetään asioiden ja ilmiöiden yhteyksiä selkeyttävää vuorovaikutteista peliä. Pelien avulla testihenkilöt ja asiantuntijat osallistuvat ideointiin ja arviointiin tasavertaisina, vaihtoehtojen tarkastelu on nopeaa ja kommenttien antaminen on yksinkertaista ja luontevaa.

Tiimimme kokoonpano vaihtelee projektikohtaisesti, mutta sen ytimen muodostavat palvelumuotoilun ja muotoilujohtamisen johtava asiantuntija Mari Siikonen, asiakaskokemuksen muotoilusta sekä brändien ja kaupallisten tilojen suunnittelusta vastaava Susanne Markkanen-Pipoli sekä palvelumuotoilija ja Design Thinking -asiantuntija Katjatuulia Järvenpää.

Ollaan yhteydessä!

 

Yhteystiedot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Susanne Markkanen-Pipoli
Susanne Markkanen-Pipoli Palvelumuotoilu, brändi ja kaupalliset tilat tiimin vetäjä
Katjatuulia Järvenpää
Katjatuulia Järvenpää Palvelumuotoilija, projektipäällikkö