• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Rakennetun omaisuuden tila 2017 –raportti julkistettu

Rakennus- ja kiinteistöalan yhteisponnistuksena tuotettu Rakennetun omaisuuden tila 2017 –raportti eli ROTI on julkistettu. ROTI on joka toinen vuosi toteutettu rakennetun omaisuuden tilan asiantuntija-arvio, joka tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja kansalaisille. ROTI-hankkeen tavoite on rakennettua ympäristöä koskevan ajankohtaisen tiedon kokoaminen ja siihen liittyvän tietoisuuden kasvattaminen.

 

WSP:lta mukana arvovaltaisessa ja vaikuttavassa työssä olivat johtaja Jorma Mäntynen ja muotoilujohtaja Mari Siikonen. He osallistuivat Liikenneverkot -asiantuntijapaneeliin. Paneelikeskusteluja järjestettiin yhteensä kuusi syksyn 2016 ja talven 2017 aikana.

Asiantuntijat pohtivat tapaamisissa toimialan keskeisiä ajureita ja haasteita sekä etsivät keinoja niiden ratkaisemiseksi. Ohjatun keskustelun lisäksi työkaluina käytettiin muun muassa skenaariotyöskentelyä sekä sähköisiä kyselyitä. Huomattavaa on, että ensimmäistä kertaa ROTI-raportissa oli mukana luovien alojen asiantuntijapaneeli aiheina arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide.

ROTI-raportti luovutettiin julkistustilaisuudessa 14.3. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle. ROTI-hanketta koordinoi RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto.