• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Tampereen keskustan saavutettavuus ja vetovoima raitiotien rakentamisen aikana

Tampereen keskustan saavutettavuus ja vetovoima raitiotien rakentamisen aikana -projekti on käynnistynyt kesällä 2017 ja jatkuu helmikuulle 2018 saakka. Työ on Advisory Services -vetoinen ja mukana ovat myös WSP:n maisema-arkkitehtuurin asiantuntijat. Seuraavat yrittäjille suunnatut ajatusjalostamot järjestetään tammi-helmikuussa 2018.

 

Kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy


Projektissa WSP fasilitoi ajatusjalostamoita yrittäjille ja tunnistaa työpajatyöskentelyn ja oman asiantuntijatyönsä avulla keinoja Tampereen keskustan saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi ja keskustan rakennustyömaiden aiheuttamien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

Työ liittyy vahvasti Tampereen ydinkeskustan muutokseen, jonka se kokee raitiotien rakentamisen myötä. Tilanne vaatii yhteistä yrittäjien ja kaupungin jakamaa kaupunkivisiota ja toimintasuunnitelmaa, jotta keskustan vetovoima ja elinvoimaisuus työmaan aikana pystytään säilyttämään. Hanke on saanut näkyvyyttä mediassa aiheen korkean profiilin myötä.

Työn tuloksena on tähän mennessä muodostettu ns. Top 10 –nopeiden toimenpiteiden listaus, joita Tampereen kaupunki on sitoutunut toteuttamaan syksyn 2017 aikana ennen joulukauppaa. Nopeiden toimenpiteiden tarkoitus on lievittää rakennusaikaisia negatiivisia vaikutuksia keskustassa ja edistää yritysten saavutettavuutta ja näkyvyyttä heille tärkeän joulukaupan aikaan. Listaus sisältää toimenpiteitä liittyen muun muassa yrittäjien informointiin ja tiedottamiseen, pysäköintiin ja erilaisiin kampanjointeihin sekä keskustan mainostamiseen kauppapaikkana. Helmikuussa muodostetaan yrittäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä vastaavanlainen suunnitelma seuraavalle kolmelle rakennusvuodelle.

 

Yhteystiedot:

Terhi Lahtinen
Terhi Lahtinen Projektipäällikkö, Project Manager