• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP palkittiin monikulttuurisuudesta!

Eilen saimme kokea valtavaa ylpeyttä WSP:stä ja meistä WSP:läisistä, kun pokkasimme suuryrityssarjan voiton Menestyvä monikulttuurinen yritys –kilpailusta.

 

Kilpailu toteutettiin Hofstede Insightsin toteuttaman organisaatiokulttuurin avoimuutta mittaavaan tutkimuksen avulla. Palkittavia yrityksiä valitessa pääpaino oli yritysten henkilöstön vastauksilla tutkimukseen. Tulosten analysoinnissa otettiin huomioon yrityksen toimiala, arviot optimaalisesta organisaatiokulttuurista, vastausaktiivisuus sekä painotettiin organisaatiokulttuurianalyysin avoimuutta ja monimuotoisuutta mittaavia tekijöitä.

Lisäksi taustakriteereinä käytettiin arvioita yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuusnäkymistä. Kilpailuun osallistui 45 yritystä ja vastauksia kyselyyn tuli noin 2000.

Lisätietoja mm:

Kauppakamarin tiedote
Kauppalehti: Kauppakamarit ja TEM palkitsivat yrityksiä monikulttuurisuudesta


 

Yhteystiedot:

Sanna Kulmala
Sanna Kulmala HR & Communications Director