• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP urakoitsijan tietomalliasiantuntijana: Vuoden silta 2017 -palkinto Isoisänsillalle

Vuoden silta palkinto myönnettiin Helsingissä sijaitsevalle, Kalasataman ja Mustikkamaan välille rakennetulle, Isoisänsillalle. Palkinnon myönsi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. WSP on toiminut sillan urakoitsijan tietomalliasiantuntijana sekä vastannut katu- ja konepajasuunnittelusta.

 

”Vuoden 2017 kilpailussa etsittiin kohteita, joissa oli käytetty digitaalisia keinoja laajamittaisesti ja innovatiivisesti, kuten tietomallintamista koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan”, tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen kertoo. Isoisänsillan pääsuunnittelijana on toiminut Pontek Oy ja pääurakoitsijana Kreate Oy.

Keskeistä Isoisänsillan suunnittelussa, rakentamisessa sekä projektin hallinnassa on ollut tietomallin käyttö. Tietomallia on hyödynnetty suunnittelijoiden välisessä yhteistyössä sekä toteuttamisen osalta mm. aikataulusuunnittelussa, työmaakokouksissa sekä toteumatiedon dokumentoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Mallipohjaista tiedonsiirtoa on käytetty myös kilpailutuksessa ja määrälaskennassa. Työmailla on lisäksi sovellettu mobiilitekniikkaa.

Urakoitsijan ja teräsrakennetoimittajan tietomalliasiantuntijana WSP on mahdollistanut rakenteen toteuttamisen työmaalla ja konepajalla tietomallia hyödyntäen. ”Sillan rakentamisessa tarvittava informaatio otettiin hyvin pitkälti suoraan mallista ilman välitulostusta paperille. WSP kehitti yhdessä urakoitsijan ja tilaajan kanssa toimintatapoja mallipohjaisen tiedonsiirtoon ja sillan rakentamiseen niin sanotusti ilman piirustuksia”, kertoo Matti-Esko Järvenpää.

RIL:n järjestämän vuotuisen kilpailun tavoitteena on nostaa siltasuunnittelun tasoa Suomessa sekä kiinnittää erityistä huomiota sillan onnistuneeseen ulkomuotoon ja yhteensopivuuteen ympäristönsä kanssa. ”Silta on näyttävä ja komeasti toteutettu kohde paraatipaikalla ja esteettisesti erittäin onnistunut. Sillan vaativan geometrian toteuttaminen on vaatinut erityistä kyvykkyyttä kaikilta osapuolilta”, tuomariston puheenjohtaja Tirkkonen sanoo.


Isoisänsillasta:

 • 144 metrinen silta on pitkäjänteisin kevyen liikenteen silta Suomessa
 • Silta on teräksisen kaarisillan ja Langer-palkkisillan yhdistelmä
 • Tilaaja: Helsingin kaupunki
 • Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit
 • Urakoitsija: Kreate
 • Arkkitehti: Insinööritoimisto Pontek
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek
 • Konepajasuunnittelu: WSP Finland
 • Katusuunnittelu: WSP Finland, FCG Suunnittelu ja Tekniikka
 • Tilaajan tietomalliasiantuntija: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Urakoitsijan tietomalliasiantuntija: WSP Finland
 • Osatoimittajat: Normek ja Celsa Steel Service
 • Aliurakoitsijat: Normek ja Celsa Steel Service

Kuva: Tùng Quách Thanh

 

Yhteystiedot:

Matti-Esko Järvenpää
Matti-Esko Järvenpää Development Manager/Project Manager