• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Frokostseminar i Tønsberg

02 juni, 2017, Bydelshuset, Tollbodgaten 19, 3111 Tønsberg

Velkommen til frokostseminar i Tønsberg 2. juni: Sluttfasen i byggeprosjekter - hvorfor går det galt?

 

Tekniske anlegg utgjør i dag mellom 35-45 % av prosjektkostnaden i bygget, og utviklingen ser ikke ut til å snu med det første. Våre byggeprosjekter blir – i forbindelse med den teknologiske utviklingen – mer komplekse. Det har medført at koordineringen og integrasjonen av de tekniske anleggene har blitt viktigere. Basert på dette har en relativt ny rolle vokst frem: ITB-koordinatoren.

Vi ønsker å sette fokus på hvorfor tekniske anlegg ikke virker når bygget skal være ferdig. Hva kan byggherren og totalentreprenøren gjøre for å legge til rette for god teknisk integrasjon i bygget?
Vi har samlet teknisk ekspertise for å dele sine erfaringer om nettopp dette.

Tid: 02. juni kl. 08.00 - 10.00
Sted: Bydelshuset, Tollbodgaten 19, 3111 Tønsberg


Meld deg på her


08:00-08:15 Servering av enkel frokost

08:15-08:30 Velkommen, v/ Måns Davidson, Avdelingsleder/Prosjektleder WSP Norge AS

08:30-09:10 Sluttfasen i byggeprosjekter – Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? v/ Erik Østby, ITB-koordinator WSP Norge AS

09:10-09:20 Kaffe

09:20-10:00 Totalentreprenørs erfaringer v/ Espen Krossli, fagsjef VVS, Backe entreprenør

Spørsmål? Ta kontakt med Julie M. Rasmussen, julie.rasmussen@wspgroup.no, tlf. 98485997.