• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Prosjekt 2016

09 november, 2016

WSP er tilstede på årets prosjektkonferanse. Tema: Prosjekter i en ny økonomisk virkelighet

 

Prosjektvirksomhetene i Norge står midt oppe i et paradoks: På den ene siden har nedgangen i oljepris fremtvunget store innsparinger og nedskjæringer i oljebransjen. På den andre siden står vi overfor store investeringsbehov på infrastruktur, boliger og næringsbygg, samtidig som oljebransjen fortsatt skal investere tungt i årene som kommer, til tross for innsparingene. I tillegg vil digitalisering og økt anvendelse av IKT berøre alle sektorer, noe som krever betydelig kompetanseutvikling.

Hvordan i alle dager skal man som prosjektvirksomhet navigere i denne "nye" virkeligheten? Hva er suksessoppskriftene, og hvordan skal man kunne gjøre nødvendige omstillinger og endringer? Er det virkelig en krise eller storm i et vannglass?

Dette er bakteppet for Årets prosjektkonferanse Prosjekt 2016, som går av stabelen 9.11. i Oslo. Konferansen handler om prosjektledelse – og det faktum at det gjennom byggingen av landet vårt går store ressurser til spille på grunn av utilstrekkelig prosjektledelse.  

Program og påmelding via prosjekt 2016 sine nettsider

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown