• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Prosjekter som forandrer Drammen for alltid

23 november, 2016, Drammen

Vi inviterer til Frokostseminar 23. november i Drammen.

 

Frokostseminar 23. november: Prosjekter som forandrer Drammen for alltid

Ingen annen by satser mer på, og har større fokus på byutvikling enn Drammen. Fjordbyen på Lierstranda og nytt sykehus i indre Drammensfjord er kun to av mange prosjekter som planlegges og som skal sørge for positiv tilvekst i regionen.

Vi har invitert to av de fremste fagekspertene på tidligfase byutvikling for å snakke om Drammens utvikling på mikro- og makronivå. Hva er kritisk for å lykkes og hvordan skal man jobbe for å sikre at byutviklingen i Drammen fortsetter i riktig retning?

NB! I løpet av morgenen vil det også bli et lite kulturelt innslag.

Vel møtt!    

Tid: 23. november kl. 08.00-10.30
Sted: WSP Norge, Grønland 32B, 3045 Drammen.

Klikk her for å melde deg på


08.00-08.30 Mingling og servering av enkel frokost

08.30-08.40 Velkommen, v/ Per Christian Randgaard, regiondirektør WSP Norge

08.40-10.00 Samtale mellom Prosjektleder i WSP, Jan Willy Føreland og tidligere nærings- og helseminister Ansgar Gabrielsen.

10.00-10.30 Spørsmål og diskusjon


Har du spørsmål, ta kontakt med Tuva Bjordal, kommunikasjonsansvarlig i WSP Norge,
tuva.bjordal@wspgroup.no, tlf. 476 38 409

Meld deg på innen 21. november