• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Sertifiseringer og lisenser

WSP bidrar til bærekraftig utvikling av samfunnet i aktivt samspill med kunden. Vi fokuserer på energi, klima, miljø, natur og tilgjengelige ressurser.

 

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere vår miljøbelastning. Vi jobber derfor langsiktig med miljøoppfølging og miljørådgivning for flere av våre kunder, og gjennomfører omfattende miljøprosjekter.

WSP Norge er miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og våre kontorer i Oslo, Tromsø og Kristiansand er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har også sertifiserte BREEAM-rådgivere.