• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Best på BREEAM

Da Norwegian Green Building Council (NGBC) ga ut sin årlige publikasjon om Miljøsertifisering var WSP medvirkende i så og si alle prosjektene som ble presentert.

 

NGBC er en medlemsorganisasjon med 260 medlemmer fra hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens mål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby kompetanse, opplæring og miljøsertifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR. 

WSP Norge har nå omkring 20 lisensierte BREEAM-NOR AP'er med ulike roller i prosjekter. Dette gjør oss i stand til å imøtekomme et marked som i stadig større grad stiller krav til BREEAM i sine prosjekter. Vi ser vi får stadig flere oppdrag, spesielt innen bygg, med høye miljøambisjoner. Mange av våre prosjektledere har derfor tatt kurs i BREEAM-NOR (både innføringskurs og fordypningskurs) for å bedre kunne håndtere denne etterspørselen.  

Vi har vært inne med BREEAM-rådgivere hos blant annet Frogn Kommune, OSU, Statsbygg, Ullerud Helsehjem, Omsorgsbygg, Torgbygget på Ulven, Baksalen skole i Hammerfest og Zander Kaas gate 7 i Bergen. 

Klikk her for å lese NGBC sitt 2016-bilag

Klikk her for å lese mer om våre tjenester på miljø og bærekraft