• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

BREEAM EXCELLENT til Sophus Bugges hus

Sophus Bugges Hus ved UiO er Norges første universitetsbygning til å motta et BREEAM-NOR sertifikat noensinne. I juni ble også bygget kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse.

 

WSP har vært BREEAM-NOR Revisor for Sophus Bugges Hus siden skisseprosjekt i 2015. Prosjektet er det første universitetsbygget i Norge til å motta et BREEAM-NOR sertifikat, samtidig som at det har oppnådd BREEAM-NOR Excellent, som er nest høyeste klassifisering innen BREEAM. Sophus Bugges Hus er plassert på Blindern campus ved Universitetet i Oslo, og er et vernet bygg med hovedfunksjon som bibliotek og auditorium. Kombinasjonen av at dette har vært Norges første universitetsbygg som sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR og at det er rehabilitering av et vernet bygg, har bydd på flere spennende utfordringer for både prosjektet og for revisjonen:

For å kunne oppnå klassifisering Excellent har prosjektet måttet tilfredsstille strenge krav til inneklima, aktiviteter på byggeplass, energi, transport, vannforbruk, materialbruk, avfall, økologi og biologisk mangfold og forurensning, forteller Ola Moa Gausen, BREEAM-revisor ved Sophus Bugges Hus.

WSP og BREEAM:

WSP har et av landets sterkeste miljø innen BREEAM-NOR revisjon og rådgivning, og flere ansatte har kontinuerlig erfaring siden BREEAM-NOR ble etablert og tatt i bruk i Norge. Samlet har WSP sine BREEAM-NOR revisorer erfaring fra over 50 BREEAM-prosjekter.

Så langt i 2017 har WSP revidert tre prosjekter frem til endelig BREEAM-NOR Sertifikat. Omtrent samtidig med utstedelse av sertifikat til UiO ble det utstedt endelig sertifikat for BREEAM-NOR Pass for Brannstasjonen SMN i Trondheim, et rehabiliteringsprosjekt av den gamle brannstasjonen i Kongens gate. Tidligere i år ble det også utstedt sertifikat for BREEAM-NOR Very Good til Bergen Stasjon Østsiden, et prosjekt i regi av ROM Eiendom. Flere midlertidige sertifikater har også blitt utstedt i løpet av året. WSP har mange pågående revisjonsoppdrag og antallet BREEAM-NOR revisorer i WSP vokser i takt med etterspørselen i markedet. 

WSP har mange pågående revisjonsoppdrag og antall BREEAM-NOR Revisorer i WSP øker. 
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown