• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Etablering av nytt kontor i Alta

For å møte etterspørselen i Nord-Norge etablerer vi nå en avdeling i Alta. Vi søker dyktige prosjektledere, byggeledere og prosjekteringsledere.

 

WSP har og har hatt en sterk vekst i region Nord, og opplever stadig større etterspørsel etter dyktige ansatte i de nordligste fylkene. For å møte denne etterspørselen planlegger vi nå etablering av en avdeling i Alta, og vi søker derfor etter dyktige og motiverte mennesker som ønsker å skape en ny suksesshistorie i Nord-Norge tuftet på WSPs gode verdier og stødige fundament.

Regiondirektør Åge Alexandersen ved WSP Norge AS sitt regionkontor i Tromsø forteller at selskapet har vurdert markeder i hele Finnmark som interessant:

- Vi ser på Finnmark som regionens virkeområde, men en fysisk etablering er mest hensiktsmessig i Alta. Her er det både tilgang på kompetent arbeidskraft, samtidig som Alta er et interessant sted med en generelt høyt utdannet befolkning og mange unge som har vært ute og skaffet seg utdanning som vil flytte hjem igjen, sier Alexandersen.

WSP Norge AS har allerede oppdag i Alta med Statnett som kunde, samt oppdrag i Hammerfest blant annet for kommunen. I tillegg har de noen små oppdrag for andre kommuner. 

 Vi søker etter fem nyansatte innenfor prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse til vårt nyetablerte kontor i Alta. Kjenner noen som kunne vært interessert? 

 

For mer informasjon, kontakt regiondirektør Åge Alexandersen:
 

Kontakt:

Åge Robert Alexandersen
Åge Robert Alexandersen Regiondirektør