• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

WSP satser på eiendomsbransjen

- Vi ser et stort potensiale innen eiendom og satser derfor nå målrettet mot denne bransjen gjennom å opprette en bransjeansvarlig for eiendom. Det blir Jill Akselsen, regiondirektør i sørvest, som tar denne rollen, sier Per Christian Randgaard, direktør for prosjektledelse i WSP Norge.

 

Eiendomsbransjen er en viktig aktør i samfunnsutviklingen i Norge. Det er stor aktivitet i bransjen, som etterspør tjenester over hele landet. Befolkningsvekst på sentralt østland, økt sentralisering rundt regionsentre og byer over hele landet, grønt skifte med blant annet fokus på transformasjon og fortetting, vekst i reiseliv- og attraksjonssegmentet, eldrebølge, store investeringer innen samferdsel og kommunale behov over hele landet innen skole, barnehage og helse er noe av det som påvirker aktivitetsnivået i bransjen.

- WSP har vært en sentral tilbyder av prosjektledelses- og tilhørende rådgivningstjenester innenfor eiendomsbransjen i en årrekke, og har eiendomsfaglig spisskompetanse fordelt på kontorer over hele landet. Satsingen skal sikre en mer målrettet og bedre nasjonalt koordinert tilnærming til bransjen enn vi har hatt tidligere, sier Jill Akselsen, ny bransjeansvarlig for eiendom i WSP.

- Målet vårt er å ta en betydelig posisjon innen by- og tettstedsutvikling. Det skal vi klare gjennom å tilby prosess- og prosjektledelse i alle faser av et eiendomsprosjekt, samt strategisk rådgivning og eiendomsfaglig kompetanse, sier Randgaard.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown