• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

WSP opplever økt etterspørsel etter usikkerhetsanalyser

- Nå trenger vi flere dyktige kolleger til teamet vårt for å møte etterspørselen i markedet, sier fagansvarlig for usikkerhetsanalyser i WSP, Steinar Nilsen.

 

I løpet av de siste årene har WSP blitt tildelt en rekke nye rammeavtaler innen usikkerhetsanalyse. I 2017 alene vant WSP seks nye rammeavtaler, for blant annet Bergen og Hamar kommune, Bane NOR og Statnett. I tillegg kommer enkeltstående oppdrag som ikke er rammeavtalestyrt, noe som gjør at oppdragsmengden totalt sett øker hos WSP.

Nilsen mener den økte etterspørselen trolig skyldes en kombinasjon av økende investeringsvolum og profesjonalisering i bransjen.

- Byggherrene blir mer opptatt av å bruke investeringsmidlene riktig, få mest mulig nytte igjen for hver krone og sikre god kontroll på investeringskostnaden, sier han.

Må bemanne opp

Det siste halvåret har vært hektisk for analysemiljøet i WSP, som blant annet har levert kalkyler, beregninger for livsløpskostnader og usikkerhetsanalyser i forbindelse med utredning av fremtidige skolebehov i Oslo. WSP har gjennom hele året også gjennomført flere omfattende analyser og vurderinger av prosjektene til Nye Veier, i tillegg til usikkerhetsanalyser for blant annet Stavanger universitetssykehus og nytt nasjonalmuseum.

- Vi kan friste med mange spennende prosjekter over hele landet til siviløkonomer og sivilingeniører som kunne tenke seg å bli en del av teamet i WSP, sier Nilsen.

Her finner du stillingsutlysning for prosessleder usikkerhetsanalyser!

Del av et helhetlig kompetansemiljø

I 2017 ble WSP rangert best på kvalitet i de aller fleste nye rammeavtalene. Nilsen trekker frem det helhetlige kompetansemiljøet i WSP som en av suksessfaktorene.

- Vi har lang tradisjon for denne typen analyser i WSP, og metodikken vi jobber ut fra er forankret i forskningsmiljøet ved NTNU. En usikkerhetsanalyse er ikke en ren talløvelse, det handler om å vurdere reelle prosjekter og reelle behov. Derfor er det en kjempefordel med tilgang på erfarne prosjektledere og spesialister i WSP, nettopp for å sikre det helhetlige perspektivet, forklarer han.

Samtidig ligger det en strukturert tilnærming til metode- og kompetanseutvikling bak satsingen i WSP.

- Teamet vårt møtes jevnlig for å dele erfaringer og kompetanse gjennom fagsamlinger og temakvelder, og vi har også egne forum for case-gjennomganger og rådgivning oss imellom. Det gir frukter, avslutter Nilsen.