• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Dette står vi for

Vi planlegger, utformer og utvikler bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden.

 

Å tenke nytt og utfordre status quo er en naturlig del av arbeidet i WSP. Konsulentrollen handler om å stille spørsmål, se på utfordringer fra ulike vinkler og finne løsninger som ofte bryter gamle mønstre.

Vårt verdigrunnlag

Verdisettet vårt identifiserer oss, forener oss og hjelper oss med å yte vårt aller beste – for hverandre, for kundene våre og for våre omgivelser:

  • Vi verdsetter hverandre og omdømmet vårt

Vi gjør det vi kan for å tiltrekke, utvikle, engasjere og beholde de beste fagfolkene i vår bransje. Vi handler med moralsk og intellektuell integritet i møte med kundene våre, og vet at våre handlinger påvirker selskapets omdømme. Vi holder det vi lover, behandler alle med respekt, støtter våre kolleger og omfavner mangfold. Vi bryr oss om enkeltpersoner og deres fremgang, og legger tilrette for at alle skal få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig. Vi løfter frem våre yngre kolleger fordi vi tror at nye perspektiver gir gode ideer og ny energi.

  • Vi dyrker samhandling i alt vi gjør

Kollegafellesskapet preger arbeidsplassen vår. Vi skaper et stimulerende arbeidsmiljø ved å legge til rette for samarbeid og læring. Når vi jobber sammen tilfører vi kunnskap, kompetanse og kapasitet som gir merverdi for den enkelte og for prosjektet. Samhandling på tvers av landegrenser skaper fleksibilitet og unike internasjonale nettverk, som gjør at vi kan trekke på hverandres erfaringer og kompetanse i møte med kompelekse utfordringer.

  • Vi handler lokalt og tenker internasjonalt

Vi tilpasser oss kundene våre og de lokale markedene vi opererer i. Vår fleksibilitet og tilgang på verdensomspennende kompetanse gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger og hjelpe kundene våre med å gjennomføre de mest komplekse prosjekter. Vår struktur og forretningsmodell gjør oss i stand til kontinuerlig å utvide vårt tjenestetilbud og vår geografiske rekkevidde.

  • Vi har tillit til våre kolleger og tar alltid ansvar for våre handlinger

Gjennom tillitsbasert ledelse gis medarbeidere ansvar og handlingsrom. Vi jobber etter en høy etisk standard, er profesjonelle og opptrer alltid ansvarlig overfor kunder og kolleger. Vi har tillit til den enkelte medarbeider, samtidig som vi vet at alle våre handlinger kollektivt påvirker selskapets utvikling.

  • Vi er fremtidsrettede og utfordrer det etablerte

Vi er problemløsere som utvikler, forbedrer, moderniserer og utmerker oss. Vi stiller spørsmål, ser på komplekse problemstillinger fra forskjellige vinkler, følger med på utvikling og trender, og finner løsninger som kan bryte paradigmer. Vi omfavner endringer og er kompromissløst opptatt av å yte vårt aller beste, fordi våre løsninger er med på å forme morgendagens samfunn.