• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Historikk

WSP Norge AS er det tidligere firmaet Faveo Prosjektledelse AS. Firmaet byttet navn i januar 2016, etter å ha bli kjøpt opp av WSP-konsernet 1. juli 2015.

 

Faveo Prosjektledelse var en del av Faveo-konsernet som ble etablert som et norsk holdingselskap 4. januar 2010, etter en sammenslåing av svenske Swepro Project Management AB og norske Prosjekt- og Teknologiledelse AS (PTL).

Selv om navnet er nytt, har WSP Norge lang fartstid i rådgiverbransjen.

Noen av røttene i selskapet går helt tilbake til Hallvard Løken Byggeadministrasjon AS (HLB) i Oslo. HLB var i sin tid Norges eldste byggelederfirma og ble dannet i 1954. Da Løken i 1954 etablerte sitt firma, var dette noe helt nytt i byggebransjen. Det fantes nok enkelte ingeniører og arkitekter som hadde påtatt seg byggelederoppdrag, men ingen hadde etablert et firma med dette som spesiale. Her fantes åpenbart et latent behov. HLBs oppdragsmengder økte nokså raskt, og i årene som fulgte var det flere som etablerte firmaer etter Løkens mønster.

En viktig hendelse skjedde i Trondheim i august 1997. Da ble Prosjekt- og Teknologiledelse AS dannet med Sven Erik Nørholm som administrerende direktør. Nørholm hadde klare oppfatninger rundt faget prosjektledelse og satte seg store mål for firmaet. Rundt 8 – 9 måneder etter dannelsen hadde PTL kjøpt HLB i Oslo. 

Hovedkontoret ble liggende i Trondheim. Det nye selskapet fikk navnet PTL Løken, noe det ble hetende i 3 år. Fra april 2001 bare PTL. Det fusjonerte selskapet fikk en rask vekst og ble et av de ledende i landet på sitt felt. Allerede måneden etter sammenslåingen i 1998 fikk PTL to store oppdrag på prosjektadministrativ bistand. Trondheimavdelingen fikk kontrakt på det som da ble kalt RIT 2000, senere kjent som St. Olav hospital. Osloavdelingen med Telenor Fornebuprosjektet. Telenorkontrakten var gigantisk og på det tidspunkt den største som noen gang var inngått i fastlands-Norge.

I 2004 ble Kristiansandsfirmaet TET AS kjøpt opp. Det samme skjedde med Byggpro AS i Tromsø i 2007. PTL I Kristiansand fikk også en meget god start med oppdraget «Kilden teater- og konserthus». For Tromsøkontoret har oppdragsmengdene i nordområdene hatt en sterk utvikling de siste årene.

Høsten 2009 inngikk PTL og svenske Swepro Management AB (Swepro) avtale om å etablere et felles (norsk) holdingselskap med konsernledelse i Stockholm. Navnet ble PTL Swepro AS. Med dette ble selskapet en av Nordens ledende leverandører av profesjonell prosjektledelse innenfor bygg- og anlegg, energi og virksomhetsutvikling. Etter en navnekonkurranse i 2010 ble det nye konsernet hetende Faveo. I 2013 ble hovedkontoret i Norge flyttet fra Trondheim til Oslo. I perioden 2010 – 2015 ble det også etablert kontorer i Sarpsborg, Tønsberg, Bergen, Stavanger, Notodden og Bodø.

Av viktige tiltak for å smelte sammen ulike kulturer har vært sosiale samlinger og ikke minst egen skole for å øke kompetansen i prosjektmetodikk, ledelse etc. Det har fulgt konsernet helt til dags dato.

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrative støttefunksjoner har gjennomgående vært leveransene fra konsernet. Markedet har blitt markant større. Bygg/ anlegg har alltid vært viktig. Med tiden har infrastrukturprosjekter (veier, jernbane) og energisektoren fått en stadig større plass. Alle aldersgrupper i yrkesaktiv alder er godt representert. Kvinner utgjør for tiden omtrent en tredjedel av arbeidsstokken. Antallet unge fra 25 år og oppover har også økt betydelig de siste 5 år.