• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Slik jobber vi

 
 

Virksomhetssystem

WSP sitt styringssystem - Virksomhetssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Kvalitetssyemet ISO 9001 bidrar til å møte kundens behov, mens ISO 14001-sertifiseringen tar sikte på å møte samfunnets behov for å beskytte miljøet.

Å jobbe i oppdrag- The WSP Way

At alle arbeider i et felles system gjør arbeidet effektivt. Å følge aktivitetene i Virksomhetssystemets prosedyrer betyr med andre at verdifull tid og kostnader blir spart. Med Virksomhetssystemet er det lettere å følge arbeidet både for kundene og for konsulentene som jobber i oppdraget. Gjennom evaluering av alle oppdrag forhindrer man også gjentagelse av feil.

Systemet er et felles rammeverk med prosedyrer og verktøy og ansvarligsområder. Dette gir en tydelig kontroll over alle aktiviteteter, og bidrar til at man sammen når alle prosjektets mål. Kunnskapsformidling og kunnskapsoverføring er sentrale elementer i styringssystemet.

 Ved WSP's Virksomhetssystem, ønsker vi å leve opp til en utvikling der vi stadig lærer mer, og hvor vi også dele vår kunnskap med hverandre og våre kunder.

Forskning og innovasjon

WSP arbeider aktivt med innovasjoner og støtte av forskning. FoU-arbeidet gjennomføres i samarbeid med blant annet NTNU, Prosjekt Norge og Innovasjon Norge.