• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Forretningsidé, visjon og verdier

WSP Norge er et mangfoldig arbeidssted, hvor det jobber mange mennesker med ulik bakgrunn. Derfor er kjerneverdiene våre så viktige. Forretningsideen vår definerer hvorfor vi eksisterer, og visjonen vår identifiserer hva vi ønsker å være. Verdiene våre er de prioriteringene vi har satt for vår praksis og daglige aktivitet.

 

Vår forretningsidé

WSP Norge skal skape verdi for kunden gjennom profesjonell prosjektledelse og løsningsorientert rådgivning.

Vår visjon

WSP Norge skal alltid være førstevalg for kunder, ansatte og samarbeidspartnere.

Våre verdier

WSP Norge skal preges av god forretningskultur og kundefokus i all sin virksomhet.
Verdiene våre skal prege vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø, prosjektene vi leder og tjenestene vi leverer.

  • Vi er nytenkende
  • Vi er profesjonelle
  • Vi samhandler
  • Vi er engasjerte
  • Vi bryr oss