• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Bedriftslaget

Det finnes et Bedriftslag i hver region. Lagene arrangerer sosiale tiltak og aktiviteter rettet mot alle, og oppmuntrer til fysisk aktivitet der ansatte deltar i fellesskap. Det er satt av årlige velferdsmidler til aktivitetene, som de ulike bedriftslagene forvalter etter ønske.

 

Vi arrangerer bl.a. juletrefest, kinokveld, hytteturer, pølsefest, felles spinningtrening, museumsbesøk, sommerfest og julebord, og annethvert år er det utenlandstur. Vi deltar også i RIF-stafetten, Holmenkollstafetten, og på andre idrettsarrangementer.  På bildet ser du en del av våre ansatte på tur.