• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Kultur og verdier

Som nyansatt møtes du av en bedriftskultur som preges av samhørighet og trivsel. Vi er opptatt av å ha det godt på jobb, både sosialt og faglig. Kulturen hos oss er preget av verdiene våre.

 

Vi jobber etter følgende verdisett:

  • Vi er nytenkende
  • Vi er profesjonelle
  • Vi er samhandlende
  • Vi er engasjerte
  • Vi bryr oss

Mangfold i WSP

I WSP Norge jobber det ansatte med til dels meget variert bakgrunn. Selv om de fleste (63 prosent) enten er ingeniører eller sivilingeniører, har vi også mange økonomer, og en del med annen utdannelse. Dette gjør WSP til et spennende sted å jobbe, og det er stor takhøyde for ulike meninger. 

Det er en høyere andel menn enn kvinner hos oss, men kvinneandelen stiger stadig. Alderssammensetningen er også bred. Gjennomsnittsalderen er på ca. 49 år, men den er nedadgående.