• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Ung i WSP

Ung i WSP er en frivillig gruppe, etablert for å ivareta interessene til de yngste i WSP. Den er et talerør for unge og nyansatte i organisasjonen, og jobber for et godt faglig og sosialt miljø blant yngre ansatte. Gruppen består av ansatte i WSP Norge under ca. 35 år, og som naturlig føler tilhørighet.

 

Hovedmålene er å

  • sikre en god oppstartsfase for yngre medarbeidere
  • sikre et sosialt og faglig nettverk før oppstart i WSP
  • bidra til å rekruttere og beholde yngre ansatte

Ung i WSP er en samtalearena, og et sted for utveksling av erfaringer, kompetanse og råd. Aktivitetene er tilpasset yngre medarbeidere, og fremmer faglig og personlig utvikling. I tillegg er dette et viktig sosialt møtested, og et sted å ha det gøy! Gruppen møtes 3-4 ganger i året.