• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Early Professionals-programmet

Programmet er spesielt utviklet for WSPs yngre medarbeidere og tilbyr blant annet deltakelse i den internasjonale 'Task Force' og årlige karrieredager.

 

Task Force

Task Force er et toårig internasjonalt program for unge arbeidstakere opp til 35 år. Deltakere fra Norge er med i European Task Force, med deltakere også fra Sverige, Finland, Polen og Tyskland. Det er totalt 10-12 personer som deltar og de må ha vært ansatt i to år. 

På oppdrag fra ledelsen jobber gruppen hvert år med å utrede strategiske spørsmål som påvirker selskapets utvikling. Medlemmene møtes 6-7 ganger per år og rapporterer til selskapsledelsen.  

Hvert år byttes halvparten av medlemmene ut. I løpet av perioden får deltakerne blant annet utdanning i lederskap og karriereutvikling. I tillegg får de et bredt nettverk og god kjennskap til WSP, både i Europa og resten av verden.  

I 2015 har European Task Force følgende oppgaver:

  • Digitalisering – og hvordan den påvirker WSP
  • Arrangere "Early Career Professional Day" i alle regioner
  • Øke synligheten av ”European Task Force”
  • Vurdere bruke av e-læring
 

Kontakt:

Knut Håkon Jordheim
Knut Håkon Jordheim Prosjektleder