• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Bygg

De fleste prosjekter innen bygg og eiendom kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. God kontroll av kvalitet, kostnader og fremdrift krever gode rutiner og verktøy for styring og kontroll. God prosjektledelse er en forutsetning for å lykkes. God prosjektledelse øker også prosjektets verdi, og WSP kan bidra til dette.


WSP har lang erfaring med å lede prosjekter innen bygg og eiendom, og har hatt nøkkelroller i flere av Nordens største utbyggingsprosjekter. Vi har også god erfaring med å etablere samarbeidskonstellasjoner og eierskapsmodeller for å oppnå effektiv gjennomføring av kompliserte prosjekter. 

Vi kan bidra i alle prosjektets faser, fra eiendomsutvikling og planprosess, til gjennomføring og ferdigstilling. Våre kunder er primært større offentlige og private byggherrer, blant annet Undervisningsbygg, Statsbygg og Forsvarsbygg, men vi bistår også mindre byggherrer og entreprenører.

WSP tilbyr

Vi tilbyr prosjektledelse og spesialisttjenester ved oppføring av alle typer bygg, som skoler, kontorbygg og kulturbygg, men også tilknyttet områdeutbygginger. Vi tar de store og kompliserte utbyggingene, men også de mindre oppgavene. Prosjektledelsen baserer seg på kjent metodikk og erfaring om beste praksis, selv om alle prosjekter er unike. 

Vi tilbyr dyktige enkeltpersoner i roller som for eksempel prosjektleder, byggherreombud, byggeleder eller prosjekteringsleder. Vi har også prosjektstyringsfunksjoner innenfor framdriftsplanlegging, kostnadsstyring, HMS/ SHA og miljø. Vi er opptatt av helhetlige og bærekraftige løsninger, og har flere miljøspesialister, blant annet innen miljøstyring og BREEAM. Vi har også spesialistkompetanse på samspill og ulike gjennomføringsmodeller, og vi har juridisk ekspertise. 

Vi påtar oss gjerne totalt prosjektansvar, der vi sørger for bemanning av hele prosjektteam, og tar ansvar for hele prosessen. 

 
 
 
 

Kontakt:

Åge Robert Alexandersen
Åge Robert Alexandersen Regiondirektør