• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Energi

Hvordan vi genererer og distribuerer vår energi nå og i fremtiden, er ett av vår tids viktigste spørsmål. Fremtidens energiløsninger er effektive, fremstilt av fornybare kilder, og med små eller ingen utslipp av klimagasser. Norske energiselskaper satser på å utvikle fornybare alternativer, og står overfor store investeringer. Dette gjelder både innen produksjon, distribusjon og infrastruktur. WSP ønsker å være med på denne utviklingen.


WSP har oppdatert kompetanse og kunnskap innen energirelaterte tjenester, fra produksjon til distribusjon og forbruk. Dette er avgjørende faktorer for at prosjekter i denne sektoren skal lykkes. Vi har siden 1980-tallet ledet store og komplekse prosjekter innen fornybar energi, for eksempel innen vannkraft og biogass. Vi har også bygget og modernisert kjernekraftverk, vindkraftverk og varmekraftverk. 

Vi ønsker å være en pådriver for å drive utviklingen i energisektoren videre, og er opptatt av helhetlige og bærekraftige løsninger. Vi hjelper deg å planlegge og bygge fremtidens energiløsninger allerede i dag.

WSP har prosjekter for kunder over hele landet, blant annet for Statnett. 

WSP tilbyr

Vi kan hjelpe deg med profesjonell prosjektledelse innen produksjon og distribusjon av elektrisitet og energi. Vi tilbyr både helhetlig prosjektledelse i form av prosjektledelse fra A til Å, og en rekke spesialisttjenester.  Våre medarbeidere har oppdatert kompetanse og fokuserer på at prosjektet skal skape verdi for deg, også i et utvidet samfunnsperspektiv.

 
 
 
 

Kontakt:

Are-Magne Kregnes
Are-Magne Kregnes Regiondirektør