• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Infrastruktur og samferdsel

Prosjekter innen samferdsel og infrastruktur kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte parter. Det er et stort behov for å øke standarden på norske veier og baner i årene som kommer, og mange prosjekteiere mangler enten riktig kompetanse eller kapasitet. WSP kan bistå med begge deler.


WSP har lang erfaring med å lede komplekse prosjekter med ansvar for både planlegging og utbygging av vei, jernbane, trikk og T-bane. Vi har rammeavtaler med flere av Norges største aktører i bransjen, som Jernbaneverket, Oslo Sporveier AS og flere kommuner. Vi leder også flere oppdrag på vegne av Statens Vegvesen.

Våre medarbeidere har lang erfaring, og bred og oppdatert kompetanse. Vi og er opptatt av at prosjektet skal skape verdi for kunden, også i et utvidet samfunnsperspektiv. Derfor arbeider vi alltid mot helhetlige og bærekraftige løsninger. 

WSP tilbyr

Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse og spesialisttjenester med lang erfaring innen planlegging, nybygging, vedlikehold og oppgraderinger av vei, bane, havner og flyplasser. Vi kan lede hele prosjektet fra A til Å, og bemanne egne prosjektteam som tar ansvar for hele prosessen, eller vi kan supplere prosjekter med den kompetansen og kapasiteten som mangler. WSP har spesialistkompetanse og erfarne prosjektledere og rådgivere med erfaring fra alle faser i prosjekter, fra tidligfase til drift og vedlikehold.

Vi har spesialistkompetanse til å gjennomføre konseptvalgsutredninger for offentlige aktører, og vi arbeider med helhetlige løsninger og gode beslutningsgrunnlag som er tuftet på livsløpsvurderinger. 

 
 
 
 

Kontakt:

Mari Barstad
Mari Barstad Avdelingsleder