• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Kjevik lufthavn

Etablering av nytt tårn- og sikringsbygg samt ny energisentral med pumpeanlegg på Kristiansand lufthavn Kjevik.

 

For å tilfredsstille forskriftskrav og for å gi gode arbeidsforhold til flygeledertjeneste og  flynavigasjonsteknikk (FNT), har Avinor bygd nytt tårn og sikringsbygg. 

Som et ledd i Avinors strategiske satsing på miljø og energi, samt et behov for utskifting av eksisterende løsninger, er det bygd ny energisentral med pumpeanlegg. Energisentralen er bygd opp med varmepumpe basert på sjøvann. Varmeeffekt er 800 kW og kjøleeffekt 600 kW. I tillegg er sentrale tekniske funksjoner som ny nettstasjon, ny hovedtavle, nytt regulatoranlegg og nytt nødkraftanlegg lagt i samme bygg.

Som en del av prosjektet, er det også bygd nye føringsveier (OPI-traseer) på flyside for sterk- og svakstrøm til all bygningsmasse på lufthavna.

WSP ble valgt til å gjennomføre byggeledelse, teknisk byggeledelse samt SHA-KU, og har gjennomført et langvarig og delvis komplisert oppdrag med god respons fra de ulike aktørene. WSP har gjennomført generalentreprise samt inngått rammeavtaler.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown