• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

E6 Trondheim - Stjørdal

Løsmassetunnel og verneverdig bebyggelse som nærmeste nabo

 

Foto: Svein Hove, Statens vegvesen

Ved Lademoen i Trondheim har Statens Vegvesen  gjennomført et av sine mest utfordrende vegprosjekter hittil. Det var behov for kombinasjon av prosjekterfaring og kompetanse på vanskelige grunnforhold. WSP har hatt byggeledelse for kontrakten med NCC. 

Oppdraget begynte med å lage konkurransegrunnlag for totalentreprise, og å gjennomføre anskaffelse etter prinsippet med konkurransepreget dialog. Rammene var utfordrende, med strenge krav til tetthet og deformasjoner, og med avgjørende hensyn til nabobebyggelse, jernbane i drift, trangt anleggsområde og omfattende by-infrastruktur.

NCC vant oppdraget med løsningen som blant annet omfattet å bygge grop med boret rørspunt, den første av sitt slag i verden. Flere andre innovative løsninger ble også utført. Risikostyring og usikkerhetanalyser ble en viktig del av prosjektet. Prosjektet ble fullført i 2014 som teknisk vellykket og innenfor tids- og kostnadsrammene.

Prosjektet har påkalt stor interesse i fagmiljøet, og har vært gjenstand for FoU-prosjekter, kurs og presentasjoner i inn- og utland. 

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown