• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Follobanen

Follebaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel.

 

Follobaneprosjektet består av 22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo. Hovedarbeidene startet i 2015 og er forventet å være ferdigstilt i desember 2021.

Foto: Jernbaneverket

Follobanen blir den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp. Tunnelen bores i hovedsak ut med tunnelboremaskiner (TBM). Den nye Follobanen blir totalt 22 kilometer lang og bygges for hastighet opp til 250 kilometer i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, fra 22 til 11 minutter. Follobanen skal bli et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde. 

Helse, miljø og sikkerhet med et multinasjonalt team
Arbeid på en byggeplass med så stor risiko som på Follobaneprosjektet krever en solid gjennomføring av HMS-retningslinjer for å unngå arbeidsrelaterte ulykker. WSP Norge har jobbet mye med HMS i flere deler av prosjektet. Som et resultat av den potensielle risikoen i prosjektet har vi blant annete utviklet Follobanen+ prosjektet. Dette initiativet har stilt høyere krav til sikkerhet, drift og vedlikehold på tvers av prosjektet. Risikoanalyse i prosjektplanleggingen og gjennomføringsfasen har vært helt avgjørende for å ivareta sikkerheten på byggeplassen. På Follobaneprosjekteter det arbeidere fra minst 50 forskjellige nasjonaliteter, som gir noen utfordringer knyttet til å håndheve HMS. Vi har derfor jobbet hardt for å sikre at kulturforskjeller og språkutfordringer blir tatt hensyn til.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown