• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Hovseterhjemmet

Sykehjem med høye miljøambisjoner

 

 Illustrasjon: LINK ark. AS på oppdrag for HENT AS

Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020. Hovseterhjemmet passer godt inn i planene om nye og rehabiliterte sykehjemsplasser i Oslo. Og når noe først skal gjøres, hvorfor ikke gjøre det ordentlig.

Sykehjemsetaten i Oslo kommune utredet deretter behovet for prosjektet i en konseptvalgutredning (KVU) i 2011, med ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2012.

Konklusjonen var å rive eksisterende Hovseter sykehjem, og bygge et nytt moderne sykehjem med 144-168 sykehjemsplasser + dagsenter. Prosjektet har høye miljømål, og skal bl.a. BREEAM NOR sertifiseres som Very Good.

WSP vant oppdraget basert på beste score på kriteriene kompetanse og personlig egnehet. I tillegg til prosjektledelse leverte vi et støtte-team for ivaretakelse av helhetlig prosjektledelse. Teamet består av kompetanse innen juridiske spørsmål, offentlige anskaffelser, miljø og BREEAM, samt fagkompetanse innenfor bygg, VVS og elektro.

WSP har rollen som prosjektleder og assisterende prosjektleder under hele prosjektperioden fra kontrahering av totalentreprenør til ferdigstillelse av sykehjemmet i 2017. Dette omfatter anskaffelse av totalentreprenør, ekstern kvalitetssikring og utarbeidelse av prosjektets styringsdokument. Vi skal også ha samme roller gjennom detaljprosjektering og bygging.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown