• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Kanalbyen i Kristiansand

Attraktivt og urbant bomiljø midt mellom sjø, skog, kanal og by.

 

Illustrasjon: Arkitekter A-lab

På Odderøya i Kristiansand ligger den nye bydelen Kanalbyen. Dette er et tidligere havneområde, som er transformert til å bli Kristiansands nyeste bidrag innenfor byutviklingen. 

Kanalbyen skal bestå av 700 boliger som realiseres i åtte byggetrinn over en periode på 12-15 år. En 12 meter bred og 335 meter lang kanal blir hovedattraksjon i den nye bydelen.

Kanalbyen Utvikling AS ble etablert i 2010 for å gjennomføre utbygging av Silokaia i Kristiansand på vegne av Kristiansand Havn. Selskapet har arbeidet med følgende hovedoppgaver:

* Utarbeidelse av beslutningsunderlag for utviklingsmodell. Flere alternative modeller har blitt belyst og utredet (økonomi, usikkerhet, juridiske betraktninger og markedsscenarier har blitt analysert)

* Markedsprosesser. Salgsprosjekt har blitt utarbeidet og prosess med forhandlinger frem til kontraktsinngåelse er gjennomført. I tillegg er partnermodell valgt.

* Omregulering av området og endret reguleringsplan for politisk behandling.

WSP er engasjert som daglig leder i de tre selskapene Kanalbyen utvikling AS, Kanalbyen Partner AS og Kanalbyen Eiendom AS. I tillegg har WSP bidratt med sentrale ressurser ved utarbeidelse av beslutningsunderlaget.

Les mer om prosjektet på www.kanalbyen.no

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown