• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Skolegatekvartalet i Kongsberg

Hvordan få grunneiere til å samarbeide om eiendomsutvikling

 

Oppdraget startet høsten 2010. Kongsberg kommune utarbeidet en ny plan for sentrum (Sentrumsplanprosjektet), og hadde et ønske om utvikling av Skolegatekvartalet.

Skolegatekvartalet er sentralt plassert i Kongsberg sentrum og eies av totalt 16 grunneiere. Kommunen har selv ingen eierinteresser i bykvartalet, men så utfordringen i å få grunneiere med svært ulike behov til å tenke helhetlig med tanke på løsninger og muligheter.

WSP fikk oppdraget som prosessleder og startet arbeidet med felles informasjonsmøte hvor prosess, fremdrift og mål ble redegjort for. Det ble deretter gjennomført individuelle samtaler med hver enkelt grunneier hvor mål og ambisjoner for egen eiendom var tema.

Oppsummering av samtalene ble presentert i nytt fellesmøte. Her ble det fokusert på hvilken utvikling grunneierne var enig om, og hvilke forutsetninger som måtte gjelde for videre utvikling av området. Samtidig ble det avgitt en fellesuttalelse til Sentrumsplanprosjektet som var ute på høring.

Neste fase var å utarbeide avtale om kostnadsfordeling for videre utvikling av kvartalet, herunder blant annet en arkitektkonkurranse. Det dannet igjen grunnlag for detaljregulering for hele kvartalet.

Vi berømmer Kongsberg kommune som tok ansvar for prosessen med å få private grunneiere til å samles om å utvikle gode byboliger.

Da dette prosjektet ble gjennomført var firmanavnet Faveo Prosjektledelse AS.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown