• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Miljøsertifisering av Toyota-forhandlere

Høye miljøambisjoner hos bilgigant

 

Bilde: Toyota Norge AS

Toyota har gjennom mange år etablert seg blant verdens ledende selskaper når det gjelder bærekraft og miljø. De tenker miljø i hele bilens livsløp, fra produksjon til salg.
Toyota i Norge har som mål at alle forhandlere skal ha et miljøfokus, og sertifiseres etter ISO 14001-standarden på miljø.

WSP har ledet prosessen frem til ISO 14001-sertifisering for Toyotaforhandlere fra hele landet.
Vi har hatt rollen som prosjektleder gjennom hele prosjektet, og har i tillegg vært prosessleder og faglig miljørådgiver.

Arbeidet har vært organisert i nettverksgrupper, med felles samlinger og workshops. Totalt har ca 40 forhandlere deltatt i prosjektet. I tillegg til fellessamlinger har vi  individuell oppfølging av hver enkelt forhandler, samt bedriftsbesøk. Prosessen har tatt ca. 1-1,5 år for forhandlerne.

Prosjektet omfatter bistand til miljøkartlegging av driften og dokumentasjon på oppfylling av lover og regler, samt utarbeidelse av dokumentasjon tilknyttet krav i ISO standarden. Videre bistår vi med utvikling og tilpasning av maler, sjekklister og prosedyrer, i tillegg til miljøhandlingslaner med mål, indikatorer og tiltak. Vi leder opplæringen i miljø- og systemtankegangen, gir opplæring i internrevisjoner, og bistår også i gjennomføringen av internrevisjon ved behov.

Det er viktig å lage et enkelt og brukervennlig system, med god forankring hos både ledelse og ansatte. For å skape en felles forståelse for viktigheten av miljøarbeidet, har det i hele prosessen vært lagt stor vekt på kommunikasjon, erfaringsutveksling og samhandling. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown