• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Storåselva

Kraftverk med produksjon av fornybar energi

 

NTE øker produksjonen av lokal og fornybar energi og bygger Storåselva kraftverk i Snåsa. Kraftverket skal være klart til å produsere grønn kraft i 2018.

Storåselva kraftverk er et kompakt vannkraftprosjekt med et betydelig vannkraftpotensiale og moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Kraftverket vil årlig produsere 75 GWh strøm, noe som tilsvarer årsforbruket av elektrisitet til mer enn 4000 husstander.

Kraftstasjonen er bygget i fjell med utløp til Storåselva og har adkomst via en 300 meter lang tunell. I tillegg består anlegget av en 2700 m tilløpstunnel og 820 m utløpstunnel.

Til anlegget hører en dam som er ca. 55 meter over elva og med et overløp på 30 meter. Dammens høyde er ca. 4 -5 meter høy og skaper et vannspeil som strekker seg 550 meter oppstrøms.

Kraftverket utnytter det 124 meter høye fallet mellom inntaksbassenget og stasjonen. I kraftstasjonen er det 3 x 8,5 MW horisontale Francis-turbiner med en største slukeevne på 7,8 m3/s per aggregat.

Prosjektet sertifiseres etter miljøstandard CEEQUAL (tilsvarende BREEAM) som første i Norge.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown