• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Tingsaker skole i Lillesand

Anskaffelse og kontraktstyring

 

Foto: Peter Fiskerstrand

Lillesand kommune manglet skoleplasser, og ønsket å øke kapasiteten på skolen. Da den stod ferdig hadde den fått en kapasitetsdobling, fra én til to paralleller på hvert trinn 1-7 klasse. Dermed får kommunen dekning for manglende skoleplasser for byens østside i lang tid fremover.
Nybygg og tilbygg utgjorde tilsammen 1800 m2, mens omtrent 1500 m2 ble bygget om.
Skolen hadde ordinær skoledrift i eksisterende, og ny, bygningsmasse gjennom byggeperioden.

WSP bidro med behovs- og funksjonskartlegging, brukermedvirkning, planlegging av utbygging og uavhengig kontroll, samt anskaffelse av arkitekt og totalentreprenør. Vi bidro også med rådgivning og oppfølging i byggeperioden.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown