• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

For leie av fast eiendom til offentlige etater

 

Foto: WSP Norge

Direktoratet fornyer og utvikler offentlig sektor, og jobber særlig innen områdene anskaffelser og kompetanseutvikling. Ved hjelp av WSP har de nå oppdatert sin veileder for leie av fast eiendom, og utviklet et malverk for innleie av fast eiendom, der leietaker er offentlige etater. Dette er et ledd i å profesjonalisere offentlige etater som leietakere, samt bidra til at krav om offentlige anskaffelser blir overholdt.

Oppdraget innebar at WSP utviklet og kvalitetssikret
- Konkurransegrunnlag for leie av eiendom med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
- Kravspesifikasjon for leie av fast eiendom med plukkliste for alternative krav
- Modell for evaluering av tilbud
- Verktøy for beregning av arealbehov
- Verktøy for utvikling av romprogram med beregning av samtidighet for ulike gruppestørrelser

 

 

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown