• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Nye Veier AS

Et selskap i oppstartsfasen

 

Nye Veier AS er et interimselskap som ble opprettet 4. mai 2015. Det et fullt ut statlig eid aksjeselskap, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge.  

WSP bidrar med prosjektledelse i oppstartsfasen av Nye Veier AS, samt med hjelp til etablering av styresekretariat og en rekke anskaffelser. I forbindelse med overtakelse og planlegging av selskapets prosjektportefølje, bistår WSP med å leie inn både prosjektledelse og rådgivningstjenester. Ressursene hentes både fra region Øst og Sør-Vest.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown