• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Otium Bo- og velferdssenter

Nytt helse- og omsorgssenter i Tromsø

 

Otium bo- og velferdssenter skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i bydelene på fastlandet, og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperpektiv. Fordelt på 15500 kvm inneholder prosjektet 130 plasser i bokollektiv, 7 plasser i bofellesskap for yngre demente, dagtilbud, hjemmebasert tjeneste, samt personalfasiliteter til den hjemmebasert tjenesten, boligdelen og dagtilbudet.

Oppdragsgiver lyste ut konkurransen på prosjektledelse fordi de selv ikke hadde kapasitet til å ivareta utbyggingen. WSP ble tildelt oppgaven grunnet rett kompetanse og grundig oppgaveforståelse. 

Oppdraget gjennomføres med prosjektansvarlig i 40% stilling, og prosjektleder i 80% stilling. I tillegg suppleres det med øvrig kompetanse ut fra fase og behov. Her nevnes spesielt ressurser til gjennomføring av interessentanalyse. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise, med skisseprosjekt og bestillerdokument som grunnlag.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown